Chcem sa stať darkyňou vajíčok (oocytov) - Gyncare - Centrum pre asistovanú reprodukciu

Chcem sa stať darkyňou vajíčok (oocytov)

Prečo darovať vajíčka

Dieťa je najväčším darom. Ak sa však prírode nedarí, stáva sa túžba po vlastnom dieťatku veľkou skúškou odvahy a vytrvalosti. Darovaním svojich vajíčok môžete pomôcť párom, ktoré by inak nemohli mať vlastné dieťa. Zároveň sa dozviete viac o svojom reprodukčnom zdraví, keďže pre zaradenie do darcovského programu je nutné absolvovať genetické testy, testy na pohlavne prenosné choroby či testy ovariálnej rezervy.

 

CHCEM SA STAŤ DARKYŇOU

 

Kto môže darovať vajíčka

Na Slovensku je darovanie vajíčok anonymné, legálne, dobrovoľné a bezplatnéAnonymita je obojstranná. Vy sa nedozviete, komu sme vajíčka poskytli a príjemkyňa vajíčok sa nedozvie, kto jej ich daroval. Centrum pre asistovanú reprodukciu Gyncare vypláca darkyniam po úspešnom darovaní vajíčok finančnú kompenzáciu za čas a náklady vo výške 1 300 €.

 

 

Všetky podmienky darovania vajíčok upravuje Legislatíva Slovenskej republiky:

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti uvádza, že pre umelé oplodnenie ženy je možné použiť zárodočné bunky darované anonymným darcom – darkyňou. Anonymná darkyňa môže byť iba žena, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a neprekročila vek 35 rokov. Anonymná darkyňa nesmie byť osoba zbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony.

Poskytovateľ, ktorý je oprávnený vykonávať metódy a postupy asistovanej reprodukcie, je povinný zaistiť zachovanie vzájomnej anonymity anonymnej darkyne a neplodného páru a anonymity anonymnej darkyne a dieťaťa narodeného z asistovanej reprodukcie.

Poskytovateľ, ktorý vykonal posúdenie zdravotnej spôsobilosti anonymnej darkyne je povinný údaje o zdravotnom stave darkyne uchovať po dobu 30 rokov od vykonaného umelého oplodnenia a na základe písomnej žiadosti poskytnúť neplodnému páru alebo dospelej osobe narodenej z asistovanej reprodukcie informáciu o zdravotnom stave anonymnej darkyne.

Za odber zárodočných buniek nevzniká darkyni nárok na finančnú ani inú úhradu. Poskytovateľ hradí anonymnej darkyni iba účelne, hospodárne a preukázateľne vynaložené výdaje spojené s darovaním zárodočných buniek.

 

Ak sa chcete stať darkyňou, overte si, či spĺňate nasledovné podmienky:

 • Vek od 19 do 32 rokov,
 • Bez závažných ochorení,
 • Nefajčiarka,
 • BMI (body mass index) maximálne 28,
 • Minimálne dosiahnuté vzdelanie: stredná škola s maturitou.

 

 

CHCEM SA STAŤ DARKYŇOU

 

Postup pri darovaní vajíčok

 1. Ak sa rozhodnete pomôcť, stačí zavolať na číslo 0908 297 710 alebo na 0915 864 898.  Rovnako tak môžete vyplniť dotazník pre darkyňu.
 2. Naša IVF koordinátorka MVDr. Miroslava Popelková, PhD. si s vami dohodne termín stretnutia.
 3. Po vstupnej konzultácii absolvujete v našom centre nasledovné vyšetrenia:
 • Základné gynekologické a ultrazvukové vyšetrenie
 • Vyšetrenie infekčných a pohlavne prenosných chorôb z krvi
 • Konzultáciu s klinickým genetikom
 • Dotazník osobnej a rodinnej zdravotnej anamnézy

V prípade, že splníte všetky podmienky, budete zaradená do programu darovania vajíčok.

 

 

Proces darovania vajíčok

 1. Darovaniu vajíčok predchádza stimulácia vaječníkov, ktorá trvá približne 10 dní.
 2. Hormonálne injekcie si aplikujete sama podľa lekárom presne stanoveného protokolu. Ich podávanie vám podrobne vysvetlí naša zdravotná sestra.
 3. Počas obdobia stimulácie podstúpite folikulometriu (ultrazvukové vyšetrenie), pri ktorom sa sleduje rast vašich folikulov (dutinka, ktorá obsahuje vajíčko). Podľa výsledkov určíme deň odberu vajíčok.
 4. Odber vajíčok je ambulantný výkon, ktorý sa vykonáva v krátkodobej anestézii a trvá približne 10 minút.
 5. Dve hodiny po zákroku odchádzate v sprievode dospelej osoby domov.
 6. Nasledujúci deň pokračujete vo svojom bežnom živote.

 

Radi by ste sa stali darkyňou vajíčok?

Vyplňte prosím online dotazník. 

Po odoslaní  vyplneného dotazníka vás bude kontaktovať naša IVF koordinátorka a objedná vás na prvú návštevu do nášho centra, na ktorej vám podrobne vysvetlíme princíp darovania vajíčok a zodpovieme na všetky vaše otázky. Táto návšteva vás k ničomu nezaväzuje. Vaše rozhodnutie pre darovanie vajíčok je slobodné a dobrovoľné.

 

CHCEM SA STAŤ DARKYŇOU

 

Pravdepodobnosť vzniku komplikácií je nízka, ale je potrebné, aby ste boli o nich informovaná.  Najčastejšou možnou komplikáciou je hyperstimulačný syndróm, pri ktorom vaječníky reagujú na liečbu nadmerne. Môžete pociťovať mierne bolesti v podbrušku alebo mať pocit nafúknutia. Krátko po odbere vajíčok môžete po vpichu ihly mierne krvácať z pošvy. Prevažná väčšina pacientiek však nemá žiadne ťažkosti. Darkyňami vajíčok sú najčastejšie mladé ženy, ktoré hneď nasledujúce dni po odbere vajíčok bez problémov fungujú vo svojom bežnom živote.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.