Liečba darovanými vajíčkami

Liečba darovanými vajíčkami (oocytmi)

Liečba neplodnosti metódou darovania vajíčok je pre každý liečený pár veľmi náročná. Napriek tomu, že prináša veľkú emočnú a citovú záťaž, ponúka reálnu šancu mať deti aj párom, ktoré by bez jej využitia nemali žiadnu šancu.

Darovanie vajíčok patrí medzi veľmi úspešné metódy liečby neplodnosti. Darovanie vajíčok je v Slovenskej republike legálne, dobrovoľné a bezpečné a je založené na princípe anonymity medzi darkyňou a príjemkyňou. Podmienka veku žien príjemkýň u nás nie obmedzená zákonom, etickou hranicou je však vek 50 rokov.

 

Pre koho je liečba určená

Niektoré ženy nemajú šancu otehotnieť s vlastnými vajíčkami. Môže sa to stať v prípade, že žena:

  • neprodukuje vlastné vajíčka,
  • neprodukuje kvalitné vajíčka,
  • je prenášačkou dedičného ochorenia.

 

Treatment using oocyte, sperm, and embryo donation

Pursuant to applicable Slovak legislation, treatment using donation of reproductive cells (oocytes and sperms) and embryos can only be provided to a woman with a male partner. The legislation does not set any upper age limit for a woman receiving the treatment, however, considering the ethical reasons, Gyncare – Centre for Assisted Reproduction accepts the limit below 52 years of age in female patients receiving this treatment. The patient must be in healthy condition enabling her to carry and give birth to a baby.

 

CHCEM SA STAŤ PRÍJEMKYŇOU

 

Kto sú darkyne vajíčok

Darkyne sú mladé ženy do 34 rokov, ktoré sa prihlásia do nášho centra a chcú pomôcť iným ženám. Každá darkyňa musí mať minimálne stredoškolské vzdelanie. Zvyčajne ide o univerzitné študentky alebo matky, ktoré už deti majú a touto cestou chcú pomôcť neplodným párom. Všetky darkyne sú starostlivo vyberané pre zaistenie čo najkvalitnejších vajíčok.

Všetky darkyne musia spĺňať prísne kritériá pre darovanie vajíčok a musia prejsť gynekologickým, genetickým a endokrinologickým vyšetrením. Opakovane musia mať negatívne výsledky prenosných infekčných chorôb (HIV, hepatitída B, C, syphilis). V rodinnej anamnéze darkyne sa nesmú vyskytovať žiadne vrodené a genetické vývojové vady. Do programu darovania sú zaradené iba darkyne, ktoré všetky tieto vyšetrenia absolvujú s negatívnym výsledkom.

 

Často kladené otázky

 

Priebeh liečby darovanými vajíčkami

  1. Po stimulácii vaječníkov darkyne a odbere zrelých vajíčok, sú vajíčka oplodnené spermiami partnera príjemkyne. Použité môžu byť čerstvé ako aj zmrazené spermie. Po niekoľkodňovej kultivácii sú všetky vhodné embryá zmrazené.
  2. Prenos samotného embrya prebehne vo vašom prirodzenom cykle v deň, ktorý je zosúladený s dňom vývoja embrya a dňom fázy vášho menštruačného cyklu. V druhej polovici cyklu, po ovulácii, začnete užívať tehotenské hormóny gestagény, ktoré pripravia sliznicu maternice na uhniezdenie embya/í.
  3. Po prenose pokračujete v užívaní gestagénov (10 – 14 dní) až do vykonania testu z krvi na hladinu tehotenského hormónu hCG.

 

Garancia liečby

Vhodnú darkyňu vyberáme na základe požiadaviek príjemkyne (výška, váha, farba vlasov a očí, vzdelanie). Rešpektujeme súlad krvnej skupiny a Rh faktoru darkyne a príjemkyne.

Každá príjemkyňa môže očakávať minimálne 2 embryá vysokej kvality pripravených na transfer. Na základe odporúčaní lekára sa liečený pár môže rozhodnúť, koľko embryí bude transferovaných. Zvyšné embryo/á sa zmrazia a ostávajú pre príjemkyňu kryokonzervované na ďalšie použitie.

 

Kontakt