Liečba darovanými vajíčkami

Liečba darovanými vajíčkami (oocytmi)

Liečba neplodnosti metódou darovania vajíčok je pre každý liečený pár veľmi náročná. Napriek tomu, že prináša veľkú emočnú a citovú záťaž, ponúka reálnu šancu mať deti aj párom, ktoré by bez jej využitia nemali žiadnu šancu.

Darovanie vajíčok patrí medzi veľmi úspešné metódy liečby neplodnosti. Darovanie vajíčok je v Slovenskej republike legálne, dobrovoľné a bezpečné a je založené na princípe anonymity medzi darkyňou a príjemkyňou. Podmienka veku žien príjemkýň u nás nie obmedzená zákonom, etickou hranicou je však vek 50 rokov.

 

Pre koho je liečba určená

Niektoré ženy nemajú šancu otehotnieť s vlastnými vajíčkami. Môže sa to stať v prípade, že žena:

  • neprodukuje vlastné vajíčka,
  • neprodukuje kvalitné vajíčka,
  • je prenášačkou dedičného ochorenia.

 

Liečba darovanými vajíčkami, spermiami, embryami

Liečbu darovanými pohlavnými bunkami (vajíčkami, spermiami), embryami, môže absolvovať podľa platnej slovenskej legislatívy iba žena, ktorá má partnera. Pre ženu – príjemkyňu nie je legislatívne vytýčená horná veková hranica ale centrum asistovanej reprodukcie Gyncare z etických dôvodov akceptuje hornú vekovú hranicu pre pacientku, ktorá takúto liečbu podstupuje vek nedovŕšených 52 rokov. Pacientka musí mať dobrý zdravotný stav, ktorý jej dovoľuje donosiť a porodiť dieťatko.

 

CHCEM SA STAŤ PRÍJEMKYŇOU

Kto sú darkyne vajíčok

Darkyne sú mladé ženy do 34 rokov, ktoré sa prihlásia do nášho centra a chcú pomôcť iným ženám. Každá darkyňa musí mať minimálne stredoškolské vzdelanie. Zvyčajne ide o univerzitné študentky alebo matky, ktoré už deti majú a touto cestou chcú pomôcť neplodným párom. Všetky darkyne sú starostlivo vyberané pre zaistenie čo najkvalitnejších vajíčok.

Všetky darkyne musia spĺňať prísne kritériá pre darovanie vajíčok a musia prejsť gynekologickým, genetickým a endokrinologickým vyšetrením. Opakovane musia mať negatívne výsledky prenosných infekčných chorôb (HIV, hepatitída B, C, syphilis). V rodinnej anamnéze darkyne sa nesmú vyskytovať žiadne vrodené a genetické vývojové vady. Do programu darovania sú zaradené iba darkyne, ktoré všetky tieto vyšetrenia absolvujú s negatívnym výsledkom.

Často kladené otázky

Priebeh liečby darovanými vajíčkami

  1. Po stimulácii vaječníkov darkyne a odbere zrelých vajíčok, sú vajíčka oplodnené spermiami partnera príjemkyne. Použité môžu byť čerstvé ako aj zmrazené spermie. Po niekoľkodňovej kultivácii sú všetky vhodné embryá zmrazené.
  2. Prenos samotného embrya prebehne vo vašom prirodzenom cykle v deň, ktorý je zosúladený s dňom vývoja embrya a dňom fázy vášho menštruačného cyklu. V druhej polovici cyklu, po ovulácii, začnete užívať tehotenské hormóny gestagény, ktoré pripravia sliznicu maternice na uhniezdenie embya/í.
  3. Po prenose pokračujete v užívaní gestagénov (10 – 14 dní) až do vykonania testu z krvi na hladinu tehotenského hormónu hCG.

 

Garancia liečby

Vhodnú darkyňu vyberáme na základe požiadaviek príjemkyne (výška, váha, farba vlasov a očí, vzdelanie). Rešpektujeme súlad krvnej skupiny a Rh faktoru darkyne a príjemkyne.

Každá príjemkyňa môže očakávať minimálne 2 embryá vysokej kvality pripravených na transfer. Na základe odporúčaní lekára sa liečený pár môže rozhodnúť, koľko embryí bude transferovaných. Zvyšné embryo/á sa zmrazia a ostávajú pre príjemkyňu kryokonzervované na ďalšie použitie.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.