Leczenie komórkami jajowymi od dawcy

Leczenie oddanymi komórkami jajowymi (oocytami)

Leczenie niepłodności metodą oddawania komórek jajowych jest dla każdej pary poddanej tej procedurze bardzo wymagające. Pomimo tego, że jest źródłem wielkiego emocjonalnego i uczuciowego obciążenia, to oferuje realną szansę posiadania dzieci parom, którym matka natura nie dała takiej możliwości.

Oddawanie komórek jajowych należy do najczęściej stosowanych metod leczenia niepłodności. W Słowacji oddawanie komórek jajowych jest legalne, dobrowolne i bezpłatne oraz bazuje na zasadzie anonimowości między dawczynią a biorczynią. Granica wieku kobiety-biorczyni nie jest w Słowacji ustawowo limitowana, jednakże granicą etyczną jest wiek 50 lat.

 

Kto może się poddać takiemu leczeniu

Niektóre kobiety nie mają szansy poczęcia dziecka z własnej komórki jajowej. Może do tego dojść, w przypadku, gdy kobieta:

  • nie wytwarza własnych komórek jajowych,
  • nie wytwarza komórek jajowych dobrej jakości,
  • jest nosicielką choroby dziedzicznej.

 

Leczenie za pomocą darowania komórek jajowych, plemników, zarodków

Zgodnie z legislatywą Republiki Słowackiej leczeniu za pomocą darowania komórek jajowych, plemników, zarodków może się poddać jedynie kobieta posiadająca partnera. W legislatywie nie ustalono dla kobiety – biorcy górnej granicy wieku, lecz ze względów etycznych Centrum Reprodukcji Wspomaganej Gyncare uznaje za górną granicę wieku kobiety podejmującej tego rodzaju leczenie nieukończony 52 rok życia. Pacjentka musi odznaczać się dobrym stanem zdrowia, który rokuje donoszenie i urodzenie dziecka.

 

Jestem zainteresowany/a leczeniem

 

Kim są dawczynie komórek jajowych

Darczyniami są młode kobiety do 34 roku życia, które zgłoszą się do naszego Centrum i chcą pomóc innym kobietom. Każda dawczyni musi mieć co najmniej średnie wykształcenie. Zazwyczaj są to studentki szkół wyższych lub matki mające już dzieci, chcące w ten sposób pomóc parom niepłodnym. Wybór dawczyni przebiega bardzo starannie w celu zapewnienia komórek jajowych najlepszej jakości.

Wszystkie dawczynie muszą spełniać ścisłe rygorystyczne kryteria oraz muszą mieć standardowe wyniki badań ginekologicznych, genetycznych i endokrynologicznych. Muszą też mieć negatywne wyniki badań na obecność chorób zakaźnych (HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B czy C, syfilis). W rodzinnej historii zdrowia dawczyni nie mogą występować żadne wrodzone lub genetyczne wady rozwojowe. Do programu oddawania są zakwalifikowane tylko te dawczynie, których te wszystkie badania i testy mają wynik negatywny.

 

Często zadawane pytania

 

Przebieg leczenia komórkami jajowymi od dawcy

  1. Po stymulacji jajników dawczyni i pobraniu dojrzałych komórek jajowych, przeprowadzane jest ich zapładnianie plemnikami partnera biorczyni. Można korzystać z plemników świeżo pobranych, jak też zamrożonych. Po kilkudniowej kultywacji wszystkie nadające się zarodki są zamrażane.
  2. Transfer samego zarodka odbywa się podczas naturalnego cyklu menstruacyjnego biorczyni w czasie zharmonizowanym z czasem rozwoju zarodka. W drugiej połowie cyklu menstruacyjnego, po zakończeniu owulacji, biorczyni otrzymuje hormony ciążowe gestageny, które przygotowują śluzówkę macicy do zagnieżdżenia się zarodka/ów.
  3. Po transferze zarodka do macicy biorczyni trwa proces podawania gestagenów (przez 10 do 14 dni) aż do pozytywnego wyniku testu z plazmy krwi ustalającego poziom hormonu ciążowego hCG.

 

Gwarancja leczenia

Odpowiednią dawczynię dobieramy zgodnie z wymaganiami biorczyni (wysokość, masa ciała, kolor włosów i oczu, wykształcenie). Sprawdzamy zgodność grupy krwi i czynnika Rh dawczyni i biorczyni.

Każda biorczyni może oczekiwać na przygotowanie do transferu co najmniej 2 zarodków wysokiej jakości. Na podstawie zaleceń lekarza leczona para może się zdecydować, ile zarodków będzie transferowanych. Pozostałe zarodeki są zamrażane i pozostają w tym stanie kriokonserwacji do dalszego wykorzystania.

 

Kontakt