späťspäť na Blog

Ako prežiť tehotenstvo počas koronavírusovej pandémie?

06. 04. 2020

Ochorenie COVID-19 sa šíri veľmi rýchlo, počet nakazených doma a hlavne vo svete stále stúpa, preto je na mieste znepokojenie tehotných žien o svoje zdravie a ochranu ešte nenarodeného dieťaťa.

 

O dosahu Covid-19 na tehotenstvo vieme zatiaľ málo

Vzhľadom na to, že infekcia Covid-19 je známa len niekoľko mesiacov, naše vedomosti o jej vplyve na tehotenstvo sú ešte obmedzené. Väčšina štátov tehotné ženy považuje za rizikovú populáciu a to kvôli tomu, že podobné infekcie, ako napríklad chrípka alebo SARS, prebiehajú v tehotenstve ťažšie ako u netehotných. Povzbudivé je však to, že na základe limitovaných údajov, ktoré momentálne máme, Covid-19 u väčšiny tehotných prebieha len s miernymi symptómami. Prenos infekcie na plod sa pokladá za nepravdepodobný. Doteraz bolo popísaných len niekoľko prípadov infekcie novorodenca, u ktorých sa ale skôr predpokladá infekcia po narodení, nie počas tehotnosti.

Čo ak sa u tehotnej ženy predsa len infekcia prejaví?

Budúce mamičky by sa v prvom rade mali infekcii vyhýbať. V prípade ochorenia je samozrejme potrebné kontaktovať lekára. Z pohľadu gynekológa odporúčame pacientke pri teplote nad 38 °C užiť preparát s obsahom paracetamolu v štandardnej dávke minimálne 500 mg, keďže podľa niektorých štúdií môže horúčka v prvom trimestri negatívne ovplyvniť samotné tehotenstvo. V ďalšej liečbe je potrebné pokračovať vždy na základe symptómov po porade so všeobecným lekárom alebo iným špecialistom.

 

V centrách Gyncare sme pristúpili k preventívnym opatreniam  

Ako už bolo spomenuté, koronavírusová infekcia je novým ochorením a v tomto období ešte nedisponujeme dostatočnými údajmi o vplyve Covid-19 na tehotenstvo. Preto sme sa v našom centre rozhodli pozastaviť realizáciu embryotransferov až do stabilizácie epidemiologickej situácie tak, ako nám odporučil hlavný odborník pre gynekológiu a pôrodníctvo na Slovensku prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc, hlavný odborník pre asistovanú reprodukciu prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc., a aj Výbor sekcie asistovanej reprodukcie SGPS dňa 16. 3. 2020.

 

Všetkým nastávajúcim mamičkám prajeme, aby sa v zdraví dočkali príchodu svojho dieťatka.

 

 

 V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Zvoľte mesto
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Zvoľte mesto
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA