Blog

Po neúspešnom IVF sa nevzdávajte

Umelé oplodnenie – IVF je najmodernejšou a najúspešnejšou metódou riešenia neplodnosti. Aj napriek tomu sa tehotenstvo podarí dosiahnuť po prvom IVF cykle iba približne polovici párov. Príčin zlyhania je viacero a mnoho z nich je úplne mimo vašej kontroly. Čo však ďalej? Smútok a silné emócie sú úplne v poriadku, netreba sa však vzdať. Najlepším riešením je pokračovať v liečbe podľa usmernení odborníkov, ktorí dokážu upraviť jej manažment tak, aby zvýšili šance na úspech nasledujúceho cyklu umelého oplodnenia. 

 

V článku sa dočítate:

 • od čoho závisí úspech IVF,
 • prečo dochádza k zlyhaniu IVF,
 • o príčinách zlyhania na strane ženy,
 • o príčinách zlyhania na strane muža,
 • o príčinách zlyhania na strane embrya,
 • kedy ísť do ďalšieho IVF cyklu,
 • čo môžete pre úspech IVF urobiť sami.

Nie je to koniec, ale začiatok novej cesty

Tak ako to v živote býva, nie všetko vyjde na prvý raz tak, ako by sme si želali aj napriek maximálnemu úsiliu. Keď po prvom pokuse o tehotenstvo nedržíte v náručí svoj vysnívaný uzlíček šťastia, nezúfajte a pokračujte ďalej. Stále je čo zlepšovať na oboch stranách. Nádej je vysoká.

 

Na základe doterajších skúseností vieme, že väčšiu šancu na narodenie zdravého dieťatka majú páry, ktoré pri vstupe do cyklu umelého oplodnenia spĺňajú určité kritériá:

 • Nižší vek partnerky: ideálne medzi 25 – 33 rokov.
 • Kratšia doba trvania neplodnosti: 1 – 3 roky.
 • Ideálna hmotnosť: BMI 18,5 – 24,9.
 • Príčina neplodnosti: najlepšie výsledky sú pri anovulačných cykloch a neznámej príčine neplodnosti, najhoršie pri ovariálnom faktore, teda nízkej zásobe vajíčok.
 • Kvalitné embryá.
 • Viac získaných vajíčok: 12 – 15.
 • Dostatočná ovariálna rezerva partnerky – zásoba vajíčok.

Reprodukčná medicína urobila veľký pokrok v oblasti odhalenia možných príčin neúspechu IVF a stále napreduje. „Našou snahou je zistiť, prečo k tehotenstvu nedošlo. S každým párom konzultujeme ďalší postup, dopĺňame potrebné vyšetrenia a nastavujeme nový manažment liečby. Zo skúseností vieme, že každým ďalším IVF cyklom sa zvyšuje nádej na úspech,“ hovorí MUDr. Katarína Balasičová, PhD., vedúca lekárka Centra pre asistovanú reprodukciu Gyncare v Košiciach. 

Príčina zlyhania IVF – ženský faktor

Medzi príčiny zlyhania na strane ženy patria imunologické, genetické a hematologické faktory. Takisto nižší počet získaných vajíčok, čo môže byť spôsobené nízkou ovariálnou rezervou alebo aj horšou reakciou vaječníkov na hormonálnu stimuláciu.

Významnú úlohu v procese IVF zohráva pripravenosť maternice na uhniezdenie embrya. Dôležitá je jej výška, kvalita výstelky, odhalenie akejkoľvek prekážky, ako aj správne načasovanie transferu v tzv. implantačnom okne, teda čase, keď je maternica najlepšie pripravená na prijatie embrya.

Ako vieme v reprodukčnom centre zvýšiť úspech ďalšieho IVF cyklu?

 • Odhaliť možné imunologické, hematologické, genetické príčiny neúspechu doplnením vhodných vyšetrení.
 • Pri imunologickom faktore doplniť vyšetrenie NK buniek endometria – výstelky maternice.
 • V prípade neočakávaného nižšieho zisku vajíčok upraviť stimulačný protokol alebo navýšiť dávku liekov používaných na hormonálnu stimuláciu.
 • Zrealizovať hysteroskopické vyšetrenie dutiny maternice.
 • Správne načasovať transfer v tzv. implantačnom okne na základe výsledkov testu beREADY- endometriálnej receptivity.
 • PRP terapiou pozitívne ovplyvniť schopnosť výstelky maternice prijať embryo.

„V prípade vyššieho veku pacientky, pri predčasnom ovariálnom zlyhaní, určitom genetickom ochorení alebo aj po opakovaných neúspešných IVF cykloch s vlastnými oocytmi  odporúčame párom podstúpiť darcovský program, ktorý v našom centre dosahuje až 80 % úspešnosť vďaka mladým a zdravým darkyniam,“ dodáva MUDr. Balasičová.

Príčina zlyhania IVF – mužský faktor

V prípade pánov pátrame ďalej po štrukturálnych chromozómových chybách, ktoré odhalíme genetickým vyšetrením. Príčinou na strane muža môže byť aj fragmentácia  DNA spermií.

Ako vieme v reprodukčnom centre zvýšiť úspech ďalšieho IVF cyklu?

 • Doplniť genetické vyšetrenie – karyotyp.
 • Doplňujúcim funkčným testom vyšetriť percento spermií s fragmentovanou DNA.
 • Doplniť alebo zmeniť selekčné metódu na výber správnych spermií na oplodnenie.

Príčina zlyhania IVF – faktor embrya

Jednoznačne môžeme potvrdiť, že samotné embryo býva najčastejšou príčinou zlyhania embryotransferov alebo opakovaných potratov. Na kvalitu embrya vplývajú reprodukčné bunky oboch partnerov, teda vajíčko a spermia, kultivačné podmienky počas vývoja embrya v laboratóriu a takisto šetrný prenos do maternice.

Ako vieme v reprodukčnom centre zvýšiť úspech ďalšieho IVF cyklu?

 • Predimplantačné genetické testovanie embryí PGT-A.
 • Výberom vhodných doplnkových laboratórnych techník pri oplodnení, kultivácii a prenose embrya.

Dobré výsledky pri opakovaných potratoch dosahujeme správnym načasovaním oplodnenia vajíčka ICSI metódou pomocou Oosight systému. Moderné inkubátory zabezpečia nerušený vývoj embrya v optimálnych podmienkach. Sú často so zabudovanou kamerou, ktorá zachytí dôležité momenty vývoja embrya a pomôže embryológom vybrať to najlepšie embryo na transfer. Rozhodnúť sa môžete pre kvalitnejšie kultivačné médiá Embryogen a Blastogen, rovnako aj pre doplnkové metódy pri prenose embrya. Nie všetky z laboratórnych metód sú vhodné pre každého, preto vám s ich výberom pomôžu skúsení embryológovia na základe individuálneho posúdenia.

Príčina zlyhania IVF – faktor embrya

Jednoznačne môžeme potvrdiť, že samotné embryo býva najčastejšou príčinou zlyhania embryotransferov alebo opakovaných potratov. Na kvalitu embrya vplývajú reprodukčné bunky oboch partnerov, teda vajíčko a spermia, kultivačné podmienky počas vývoja embrya v laboratóriu a takisto šetrný prenos do maternice.

Ako vieme v reprodukčnom centre zvýšiť úspech ďalšieho IVF cyklu?

 • Predimplantačné genetické testovanie embryí PGT-A.
 • Výberom vhodných doplnkových laboratórnych techník pri oplodnení, kultivácii a prenose embrya.

Dobré výsledky pri opakovaných potratoch dosahujeme správnym načasovaním oplodnenia vajíčka ICSI metódou pomocou Oosight systému. Moderné inkubátory zabezpečia nerušený vývoj embrya v optimálnych podmienkach. Sú často so zabudovanou kamerou, ktorá zachytí dôležité momenty vývoja embrya a pomôže embryológom vybrať to najlepšie embryo na transfer. Rozhodnúť sa môžete pre kvalitnejšie kultivačné médiá Embryogen a Blastogen, rovnako aj pre doplnkové metódy pri prenose embrya. Nie všetky z laboratórnych metód sú vhodné pre každého, preto vám s ich výberom pomôžu skúsení embryológovia na základe individuálneho posúdenia.

Dajte si toľko času, koľko potrebujete. Pokračujte až vtedy, keď budete dostatočne pripravená. „Príliš dlho by nemali váhať pacientky vo vyššom veku a s nízkou ovariálnou rezervou. Hlavne svoj boj nevzdávajte príliš rýchlo, ako to robia niektoré páry. Naše štatistiky naznačujú, že dokážeme pomôcť až 90 % párov, ktoré vytrvajú v liečbe,“ odporúča doktorka Balasičová.

Príčina zlyhania IVF – ženský faktor

Medzi príčiny zlyhania na strane ženy patria imunologické, genetické a hematologické faktory. Takisto nižší počet získaných vajíčok, čo môže byť spôsobené nízkou ovariálnou rezervou alebo aj horšou reakciou vaječníkov na hormonálnu stimuláciu.

Významnú úlohu v procese IVF zohráva pripravenosť maternice na uhniezdenie embrya. Dôležitá je jej výška, kvalita výstelky, odhalenie akejkoľvek prekážky, ako aj správne načasovanie transferu v tzv. implantačnom okne, teda čase, keď je maternica najlepšie pripravená na prijatie embrya.

Ako vieme v reprodukčnom centre zvýšiť úspech ďalšieho IVF cyklu?

 • Odhaliť možné imunologické, hematologické, genetické príčiny neúspechu doplnením vhodných vyšetrení.
 • Pri imunologickom faktore doplniť vyšetrenie NK buniek endometria – výstelky maternice.
 • V prípade neočakávaného nižšieho zisku vajíčok upraviť stimulačný protokol alebo navýšiť dávku liekov používaných na hormonálnu stimuláciu.
 • Zrealizovať hysteroskopické vyšetrenie dutiny maternice.
 • Správne načasovať transfer v tzv. implantačnom okne na základe výsledkov testu beREADY- endometriálnej receptivity.
 • PRP terapiou pozitívne ovplyvniť schopnosť výstelky maternice prijať embryo.

„V prípade vyššieho veku pacientky, pri predčasnom ovariálnom zlyhaní, určitom genetickom ochorení alebo aj po opakovaných neúspešných IVF cykloch s vlastnými oocytmi  odporúčame párom podstúpiť darcovský program, ktorý v našom centre dosahuje až 80 % úspešnosť vďaka mladým a zdravým darkyniam,“ dodáva MUDr. Balasičová.

Príčina zlyhania IVF – mužský faktor

V prípade pánov pátrame ďalej po štrukturálnych chromozómových chybách, ktoré odhalíme genetickým vyšetrením. Príčinou na strane muža môže byť aj fragmentácia  DNA spermií.

Ako vieme v reprodukčnom centre zvýšiť úspech ďalšieho IVF cyklu?

 • Doplniť genetické vyšetrenie – karyotyp.
 • Doplňujúcim funkčným testom vyšetriť percento spermií s fragmentovanou DNA.
 • Doplniť alebo zmeniť selekčné metódu na výber správnych spermií na oplodnenie.

Príčina zlyhania IVF – faktor embrya

Jednoznačne môžeme potvrdiť, že samotné embryo býva najčastejšou príčinou zlyhania embryotransferov alebo opakovaných potratov. Na kvalitu embrya vplývajú reprodukčné bunky oboch partnerov, teda vajíčko a spermia, kultivačné podmienky počas vývoja embrya v laboratóriu a takisto šetrný prenos do maternice.

Ako vieme v reprodukčnom centre zvýšiť úspech ďalšieho IVF cyklu?

 • Predimplantačné genetické testovanie embryí PGT-A.
 • Výberom vhodných doplnkových laboratórnych techník pri oplodnení, kultivácii a prenose embrya.

Dobré výsledky pri opakovaných potratoch dosahujeme správnym načasovaním oplodnenia vajíčka ICSI metódou pomocou Oosight systému. Moderné inkubátory zabezpečia nerušený vývoj embrya v optimálnych podmienkach. Sú často so zabudovanou kamerou, ktorá zachytí dôležité momenty vývoja embrya a pomôže embryológom vybrať to najlepšie embryo na transfer. Rozhodnúť sa môžete pre kvalitnejšie kultivačné médiá Embryogen a Blastogen, rovnako aj pre doplnkové metódy pri prenose embrya. Nie všetky z laboratórnych metód sú vhodné pre každého, preto vám s ich výberom pomôžu skúsení embryológovia na základe individuálneho posúdenia.

Pripravte sa na najdôležitejší zápas svojho života ako profesionál!

Hlava je dôležitá, preto sa mentálne nastavte tak, že dosiahnete vytúžené tehotenstvo. Ak s tým potrebujete pomôcť, neváhajte osloviť odborníkov – psychológov.

V prípade, že potrebujete upraviť životosprávu alebo schudnúť, urobte to v dostatočnom časovom predstihu buď sami, alebo s pomocou výživového poradcu. Nezabúdajte užívať dôležité vitamíny, ako sú kyselina listová, vitamín D, myoinozitol a ďalšie.

Robte všetko, čo vám prináša radosť, cestujte, čítajte, choďte do prírody, venujte sa kultúre. Majte na pamäti, že vhodným cvičením môžete plodnosť dokonca zvýšiť. Dobré výsledky prináša joga, cvičenie podľa Ľudmily Mojžišovej, takisto akupunktúra. Veľmi škodlivé je zase fajčenie, ktoré odporúčame v tomto dôležitom období vynechať.

Neúspechy našich pacientov veľmi citlivo vníma celý kolektív našich centier. Nie je nám ľahostajná ich túžba po rodičovstve, preto ich s dostatočným časovým odstupom kontaktujeme a spolu riešime možnosti ďalšieho postupu liečby,“ uzatvára MUDr. Balasičová.

Máte aj za sebou podobnú skúsenosť? Kontaktujte našich odborníkov. Pomôžu vám na vašej ceste.

Za 20 rokov sme pomohli tisíckam párov splniť si svoj sen o dieťati.

Objednajte sa na konzultáciu a pomôžeme aj vám.

Radi vás privítame v našich priestoroch centra asistovanej reprodukcie Gyncare v Nitre alebo Košiciach

Objednať konzultáciu 0800 300 000 / Po-Pia: 7.30-15.300800 300 000 Po-Pia: 7.00-15.30 Objednať konzultáciu
Gyncare logo
Je nám ľúto, web gyncare.sk nie je možné prezerať cez váš internetový prehliadač.

Pravdepodobne používate už nepodporovanú verziu. Z tohto dôvodu vám odporúčame nainštalovať si najnovšiu verziu Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox. Prostredníctvom týchto prehliadačov si užijete náš web v celej kráse.

stiahnuť prehliadač google chrome
Gyncare Vyhľadávanie