doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA

Ginecologa, garante esperta

Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA si è laureata in medicina generale presso la Facoltà di medicina UPJŠ di Košice nel 2000, e lo stesso anno ha iniziato gli studi di dottorato postlaurea nella II. clinica ginecologico-ostetrica.

Ad aprile 2003, presso l’università di Bratislava Slovenská zdravotnícka univerzita, ha conseguito l’abilitazione postlaurea di qualifica di I. grado nella specializzazione: ginecologia-ostetricia. Dall’anno 2002 ha lavorato come una medica secondaria e più tardi come un’assistente esperta presso la II. clinica ginecologico-ostetrica LF UPJŠ e UN LP di Košice, dove ha gestito il Centro per la riproduzione assistita presso la II. clinica ginecologico-ostetrica LF UPJŠ e UN LP fino all’anno 2013. Negli anni 2013 – 2016 ha ricoperto la carica di direttrice medica e garante esperta nel Sanatorio per la cura di infertilità di Košice. Nel 2007 presso l’università di Bratislava SZU ha conseguito l’abilitazione specializzata postlaurea in ginecologica e ostetricia, e nel 2012 ha sostenuto l’esame di qualifica in medicina riproduttiva presso l’Istituto per i corsi postlaurea nei servizi sanitari di Praga. È l’autrice e la coautrice di parecchie monografie specializzate, di libri di testi specializzati per studenti universitari e di articoli scientifici specializzati.

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Zvoľte mesto
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA
Scegli una città
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA