späťspäť na Blog

Výsledky práce nášho tímu sa o deväť mesiacov usmievajú a prinesú obrovskú radosť do rodiny

29. 03. 2018

Aká je práca embryológa? Priblížila nám ju embryologička z nášho centra.

Viacerí ani netušíme, že dieťatko po dobu prvého týždňa vývoja v centre asistovanej reprodukcie starostlivo opatruje embryológ, aby sa cítilo, ako keby bolo v brušku.

Ako vyzerá bežný pracovný deň embryológa?

V práci som už pred siedmou hodinou ráno. Starostlivosť o embryá do ich prvého týždňa vývoja mi zaberá väčšinu času. U nás v centre si dávame záležať, aby embryá mali najvyšší komfort pri ich pobyte u nás. Okrem starostlivosti o embryá som v pravidelnom kontakte aj s budúcimi rodičmi. V rámci konzultácií ich oboznamujem so všetkými procesmi, ktoré u nás ich embryá podstúpia, riešime spolu všetky prípadné nejasnosti. Pracovný deň mi končí večer a nezriedka aj v nočných hodinách. Počas celého dňa musím byť pozorná, precízna, presná a rýchla zároveň. Z práce odchádzam vyčerpaná, ale s dobrým pocitom, že  do niekoľkých rodín, aj vďaka mojej práci pribudne o deväť mesiacov vytúžený drobček, ktorý prinesie obrovskú radosť.


Čo sa deje pred prenosom embrya do maternice?

Pri mimotelovom oplodnení vznikajú zvyčajne ešte v deň odberu vajíčok embryá. Pre vytvorenie embrya spolu s budúcimi rodičmi vyberieme najvhodnejšiu metódu umelého oplodnenia. V prípade úspešného procesu vidíme už na druhý deň po zákroku dôkaz, že k oplodneniu došlo, v embryu sa vytvoria prvojadrá. Ešte v ten istý deň embryá absolvujú svoje prvé delenia na dve bunky – blastoméry. Na prelome štvrtého a piateho dňa dochádza k vytváraniu dutinky v embryu, bunky sa začínajú špecializovať. Toto štádium sa volá blastocysta a v ňom sa ešte vieme o embryá postarať v laboratórnych podmienkach. Následne embryá prechádzajú do štádia, kedy sa chcú zanárať do sliznice maternice, takže v tomto čase už  musia byť v maternici.


Kde a ako sa embryá uskladňujú?

Odobraté bunky a následne vytvorené embryá sú umiestnené v podmienkach, ktoré čo najviac pripomínajú podmienky vo vnútri ľudského tela. Tieto podmienky zabezpečujú inkubátory. Udržujú stabilnú teplotu a zároveň atmosféru s redukovaným kyslíkom. Počas celého vývoja u nás sú embryá v plastových mištičkách naplnených živným médiom. Embryá si „plávu“ v živnom médiu, ktoré obsahuje všetky živiny a zároveň udržuje stabilné podmienky pre ich vývoj.


V čom spočíva starostlivosť o embryá?

Starostlivosť o embryá je celkovo náročná a špecifická. Pri umelom oplodnení sa embryá ocitajú v podmienkach, na ktoré nie sú od prírody predpripravené.  Pri celom ich pobyte mimo tela sú plne odkázané na našu starostlivosť. Zároveň sú aj veľmi malé, preto je dôležité manipulovať s nimi opatrne, všímať si, ak im niečo chýba, lebo oni to nepovedia. Pozornému oku embryológa však nesmie nič uniknúť. Aby embryológ  vedel, ako sa embryám darí a vedel zhodnotiť ich schopnosť uhniezdiť sa v maternici, musí sa spoľahnúť na vlastné oči, čiže vo väčšine prípadov len na morfológiu embryí. Pozerá si embryá pod mikroskopom každý deň. Dnes už existujú aj špeciálne inkubátory, vybavené kamerou, ktorá sníma embryá každých 10 minút a embryológ vidí záznam na monitore počítača a sleduje detaily ich vývoja.  V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

  Zvoľte mesto
  Gyncare KOŠICEGyncare NITRA

   V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

   Zvoľte mesto
   Gyncare KOŠICEGyncare NITRA
   X

   Oslávte s nami 20. narodeniny

   V rámci našich osláv sme pre vás pripravili skvelú akciu platnú po celý rok 2021.

   Chcem vedieť viac