späťspäť na Blog

Gyncare v Nitre si prišli pozrieť gynekológovia aj novinári

03. 12. 2019

Jedinečnú možnosť nazrieť do priestorov novootvoreného Centra pre asistovanú reprodukciu Gyncare v Nitre využili gynekológovia aj novinári. Centrum, do ktorého sa bežne nedostanú, bolo pre pozvaných prístupné počas jeho slávnostného otvorenia posledný novembrový štvrtok.

Slovami uznania sa nešetrilo. Útulné, rozsiahle priestory s dôrazom na komfort a intimitu pacientov. Veľký ohľad je v centre kladený aj na estetiku. Súlad farieb v kombinácii s výtvarnými skvostmi slovenských maliarov mu dodávajú jedinečný cveng. „Dbáme na to, aby sa u nás pacienti dobre cítili. Všetci z personálu si uvedomujeme, akým neľahkým obdobím prechádza pár v procese diagnostiky a liečby ich problému s počatím vlastného dieťaťa. Z našej strany sa môžu spoľahnúť na ich plnú podporu,“ hovorí Ing. Iveta Konýčková, senior embryologička v nitrianskom centre Gyncare.

Prítomní si mohli pozrieť aj technické vybavenie centra, ktoré je naozaj na európskej úrovni. Nie je preto prekvapením, že ho vyhľadávajú okrem slovenských aj zahraniční pacienti.

Súčasťou slávnostného otvorenia Gyncare v Nitre bol aj odborný seminár pre gynekológov. Predstavili sa na ňom naši odborníci, ktorí prítomných oboznámili s najnovšími novinkami z oblasti reprodukčnej medicíny a genetiky.

Spolupráca primárneho gynekológa s centrom asistovanej reprodukcie je v manažmente liečby pacientky s neplodnosťou nevyhnutná, preto som rád, že okolití gynekológovia prijali pozvanie navštíviť nás a sú nám naklonení,“ hovorí MUDr. Miroslav Herman, PhD., odborný zástupca nitrianskeho centra Gyncare.

Naše centrum v Nitre je pripravené úspešne liečiť pacientky, ktoré doteraz museli za pomocou cestovať. Pod jednou strechou u nás dostanú ten najvyšší štandard služieb,“ dodáva Ing. Peter Kalenčík, MSc., konateľ Gyncare.

 V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Zvoľte mesto
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Zvoľte mesto
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA