Służymy radą

Zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania. Jeśli ciągle brak wśród nich odpowiedzi na nurtujące kwestie – prosimy o skontaktowanie się z nami.

1

Czy zabiegi, którym poddawane są pacjentki w Centrum Wspomaganej Rozrodczości, są bolesne?

Nie należy się obawiać żadnego z nich, jednakże należy się przygotować na to, że stymulacja jajników przed sztucznym zapłodnieniem wiąże się z podawaniem zastrzyków. Podaje je sobie sama pacjentka cienką igłą podskórnie w okolicy pępka. Mówimy o zastrzykach hormonalnych powodujących wzrost większej ilości pęcherzyków w jajnikach. Takiemu powiększeniu jajników może towarzyszyć umiarkowany ból w dolnej części brzucha. Samo pobranie komórek jajowych odbywa się w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym (czas trwania to około 5 – 10 min.) i nie jest bolesne.


2

Ilu cyklom IVF może się poddać kobieta?

Liczba cykli sztucznego zapłodnienia nie jest limitowana, to znaczy, że nie ustalono górnej granicy takich cykli, którym kobieta może się poddać w czasie całego życia. Jednakże w razie powtarzającego się braku sukcesu z udziałem własnych komórek jajowych i plemników partnera proponujemy alternatywne skorzystanie z komórek jajowych od dawców bądź z plemników od dawców, oczywiście po indywidualnej ocenie przyczyn niemożliwości zajścia w ciążę. Często powodem jest zła jakość gamet albo zarodków.


3

Czy samotna kobieta może się poddać sztucznemu zapłodnieniu?

Nie, sztucznemu zapłodnieniu mogą się poddać tylko pary. Partner musi uznać ojcostwo.


4

Jaka jest procedura, jeśli brak jest sukcesu po pierwszym cyklu zabiegów?

O dalszym sposobie postępowania decyzję podejmie lekarz prowadzący. Jest kilka możliwości, przy czym wszystkie zależą od stanu zdrowia pacjentki i okoliczności.


5

Czy leczenie hormonalne jest bezpieczne dla kobiety?

Tak, leczenie hormonalne jest bezpieczne dla kobiety, ale że przebiega pod nadzorem specjalistów. Jakiekolwiek niepożądane skutki należy bezzwłocznie skonsultować z lekarzem prowadzącym.


6

Do jakiego wieku życia można się poddać IVF?

W zasadzie nie istnieje granica wiekowa dla IVF. Jednakże po ukończeniu 39 roku życia pacjentka pokrywa sama całość kosztów. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że po przekroczeniu tego wieku szansa na zajście w ciążę wyraźnie spada, nawet w przypadku sztucznego zapłodnienia.


7

Jak często trzeba odwiedzać Centrum?

Częstotliwość wizyt zależy od konkretnej procedury leczniczej, jednakże w zasadzie trzeba się liczyć, że przynajmniej na początku całego procesu będzie to kilka razy miesięcznie.


8

Czy w trakcie leczenia można kontynuować pracę zawodową?

Tak, żadna z procedur leczniczych nie powoduje długoterminowej niezdolności do pracy. Jednakże z drugiej strony zalecamy kobietom, aby w trakcie procesu sztucznego zapłodnienia oszczędzały się i nie nadwyrężały swoich sił. W przypadku wykonywania fizycznie uciążliwej pracy, w czasie najbardziej krytycznym (po zapłodnieniu) pacjentka powinna szczególnie oszczędzać się. Przejście na ustawową niezdolność do pracy zalecamy też kobietom, które pracują w środowisku zakaźnym, środowisku z większą koncentracją szkodliwych dla zdrowia substancji toksycznych lub promieniowania.


9

Czy sztuczne zapłodnienie ma jakiś wpływ na zdrowie dziecka?

Procent dzieci z wrodzonymi wadami rozwoju urodzonymi w wyniku sztucznego zapłodnienia jest nieznacznie wyższy i wynosi ok. 4% w porównaniu z 2% dzieci poczętych naturalnie. Jednakże procentowy wzrost wad wrodzonych i anomalii genetycznych jest spowodowany tym, że przeciętny wiek kobiet poddających się zabiegowi sztucznego zapłodnienia jest wyższy niż przeciętny wiek ogółu kobiet zachodzących w ciążę, przy tym jest rzeczą ogólnie znaną, że z wiekiem – głównie po upływie 35 roku życia – ryzyko tego typu komplikacji w czasie ciąży wzrasta. Dlatego każdej kobiecie, która zajdzie w ciążę w wyniku sztucznego zapłodnienia, zalecamy przeprowadzenie dokładnych badań skriningowych. Zalecamy by zrobić je w centrum diagnostyki prenatalnej.


10

W jaki sposób partner może pomagać w trakcie trwania całego procesu?

Partner powinien być aktywną stroną całego procesu starań o dziecko. Powinien interesować się swoją partnerką, być jej podporą w każdej sytuacji. Głównym jego zadaniem jest udzielanie wsparciaw całym procesie.


11

Czy pierwsza konsultacja w Centrum jest wiążąca?

Nie, nie jest. Pierwsza konsultacja ma charakter informacyjny. Z naszej strony staramy się udzielić wszystkich istotnych informacji i do podjęcia decyzji będzie jeszcze dość czasu.


12

Co trzeba przynieść z sobą na pierwszą konsultację?

Na pewno proszę przynieść ze sobą wyniki poprzednich badań swoich i swojego partnera. Podobnie, jeśli jest Pani pacjentką endokrynologa, hematologa, diabetologa czy innej specjalistycznej przychodni, to proszę przynieść z sobą komplet raportów medycznych od nich. Jeśli w przeszłości poddała się Pani badaniu laparoskopowemu, ewentualnie badano już drożność jajowodów, to na pierwszą konsultację proszę przynieść z sobą raporty medyczne z tych zabiegów. Jeśli nie robiono Pani powyżej wspomnianych badań czy zabiegów, to wszystkie niezbędne badania wykonamy u nas.


13

Czy mam przyjść ze swoim partnerem?

Tak, oczekuje się udziału partnera podczas konsultacji wstępnej. Oprócz wsparcia psychologicznego jest rzeczą bardzo ważną, aby był poinformowany o wszystkim, co czeka Was obydwoje. Chodzi przecież o Wasze wspólne pragnienie.


[contact-form-7 404 "Not Found"]
Wybierz miasto
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA