späťspäť na Blog

Seriál o umelom oplodnení: Andrologické vyšetrenie a poskoitálny test

15. 08. 2017

V predchádzajúcej časti nášho seriálu o umelom oplodnení sme sa venovali nutnosti vstupných vyšetrení a vyšetreniam priechodnosti vajíčkovodov. Dnes sa zameriame na vyšetrenia, ktoré sa týkajú najmä mužov, ale tie, ktoré odhaľujú príčinu neplodnosti u muža i ženy.

Muži sa podieľajú na neplodnosti páru až v 40 – 50 %, preto je pri hľadaní príčiny toho, prečo sa nedarí otehotnieť, potrebné vyšetriť hneď na začiatku aj partnera. Za základné vyšetrenie plodnosti u muža sa považuje vyšetrenie spermiogramu. Optimálny čas na vyhodnotenie parametrov spermiogramu je vyšetrenie po dodržaní 3-dňovej pohlavnej abstinencie.

Odber vzorky spermií je najoptimálnejšie zrealizovať priamo v centre asistovanej reprodukcie v miestnosti na to uspôsobenej. Ihneď po odbere vzorky sa materiál dostáva do andrologického laboratória, kde sa po 30 minútach hodnotí. K základným parametrom spermiogramu patrí množstvo spermií, ich pohyblivosť so stanovením kvality pohybu spermií, rovnako ako aj ich tvar.

Kedy je potrebné ďalšie andrologické vyšetrenie?

V prípade, že sú u muža všetky parametre spermiogramu v norme, nepredpokladáme mužský faktor neplodnosti. Ak je niektorý z uvedených parametrov mimo normy, je potrebné si overiť túto skutočnosť kontrolným vyšetrením s odstupom 2-3 týždňov. Ak aj opakované vyšetrenie potvrdí u niektorého zo spomínaných parametrov hodnotu nachádzajúcu sa pod  dolnou hranicou normy podľa WHO (posledná úprava bola zavedená v roku 2010), odporučíme pacientovi doplniť si andrologické vyšetrenie.

Toto vyšetrenie vykonáva andrológ, ktorý u muža zrealizuje špecializované vyšetrenia spolu s výtermi a vyšetrením hormónov z krvi. V prípade ťažkých porúch spermiogenézy je u muža potrebné vylúčiť poruchu tvorby spermií na genetickom podklade. Týka sa to aj prípadov, keď sa v ejakuláte nenájdu žiadne spermie – tzv. azoospermia.

Poskoitálny test odhalí protilátky v hliene krčka maternice

Ďalším typom vyšetrenia je poskoitálny test, ktorý je určený na odhalenie imunologickej príčiny neplodnosti a prítomnosti protilátok u ženy v hliene krčka maternice. V čase ovulácie je hlien redší, priehľadný, má vysokú ťažnosť a funguje ako prirodzený filter pre pohybujúce sa spermie.

Hlien sa odoberá krátko pred ovuláciou a partneri sú poučení o nutnosti mať nechránený pohlavný styk asi 12 hodín pred jeho odberom. Pod mikroskopom sa v hliene hodnotí množstvo prítomných pohyblivých spermií. Ak by sa v hliene ženy nachádzali protilátky proti spermiám, pohybujúce sa spermie vytvoria zhluky, ktoré sa na seba navzájom lepia, čo im bráni vycestovať k vajíčku.

Párom, ktoré už majú určité vyšetrenia za sebou, odporúčame doniesť si všetky výsledky na prvé vstupné vyšetrenie. Ak je žena sledovaná v špecializovanej ambulancii – endokrinológia, hematológia, diabetológia, imunológia, genetika, prípadne v minulosti podstúpila laparoskopické vyšetrenie alebo vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov pod ultrazvukom, odporučíme jej aby si i tieto výsledky priniesla so sebou. Rovnako ak mal partner v minulosti vyšetrený spermiogram, prípadne má odporúčanie od andrológa, výsledky odporúčame mať na prvom sedení. Ak pár nemá za sebou žiadne zo spomínaných vyšetrení, nič sa nedeje, doplníme si ich podľa potreby u nás na pracovisku v Gyncare.  Ak si chcete dohodnúť bezplatnú konzultáciu alebo máte na nás otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára.

  Zvoľte mesto
  Gyncare KOŠICEGyncare NITRA  Informácie o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

   Ak si chcete dohodnúť bezplatnú konzultáciu alebo máte na nás otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára.

   Zvoľte mesto
   Gyncare KOŠICEGyncare NITRA   Informácie o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

   X

   Oslávte s nami 20. narodeniny

   V rámci našich osláv sme pre vás pripravili špeciálnu ponuku platnú po celý rok 2021.

   Chcem vedieť viac