Darovanie vajíčok/spermií

Darovanie vajíčok

Darovanie vajíčok

Kto môže darovať vajíčka

Na Slovensku je darovanie vajíčok anonymné, legálne, dobrovoľné a bezplatné. Anonymita je obojstranná. Vy sa nedozviete, komu sme vajíčka poskytli a príjemkyňa vajíčok sa nedozvie, kto jej ich daroval. Centrum pre asistovanú reprodukciu Gyncare vypláca darkyniam po úspešnom darovaní vajíčok finančnú kompenzáciu za čas a náklady vo výške 1 000 €.
Záujemkyne o darcovstvo zároveň absolvujú zdarma vyšetrenia, aj genetické, ktorých hodnota je minimálne 500 €.

Všetky podmienky darovania vajíčok upravuje legislatíva Slovenskej republiky

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti uvádza, že pre umelé oplodnenie ženy je možné použiť zárodočné bunky darované anonymným darcom – darkyňou. Anonymná darkyňa môže byť iba žena, ktorá je vo veku 19 až 34 rokov. Anonymná darkyňa nesmie byť osoba zbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony.

Poskytovateľ, ktorý je oprávnený vykonávať metódy a postupy asistovanej reprodukcie, je povinný zaistiť zachovanie vzájomnej anonymity anonymnej darkyne a neplodného páru a anonymity anonymnej darkyne a dieťaťa narodeného z asistovanej reprodukcie.
Poskytovateľ, ktorý vykonal posúdenie zdravotnej spôsobilosti anonymnej darkyne, je povinný údaje o zdravotnom stave darkyne uchovať po dobu 30 rokov od vykonaného umelého oplodnenia a na základe písomnej žiadosti poskytnúť neplodnému páru alebo dospelej osobe narodenej z asistovanej reprodukcie informáciu o zdravotnom stave anonymnej darkyne.

Za odber zárodočných buniek nevzniká darkyni nárok na finančnú ani inú úhradu. Poskytovateľ hradí anonymnej darkyni iba účelne, hospodárne a preukázateľne vynaložené výdavky spojené s darovaním zárodočných buniek.

Ak sa chcete stať darkyňou, overte si, či spĺňate nasledujúce podmienky

 • vek od 19 do 34 rokov,
 • bez závažných ochorení,
 • BMI (body mass index) maximálne 28,
 • minimálne dosiahnuté vzdelanie – stredná škola s maturitou.

Postup pri darovaní vajíčok

 1. Ak sa rozhodnete pomôcť, stačí zavolať do centra v Košiciach na číslo 0908 297 710 alebo do centra v Nitre na číslo 0917 854 437. Rovnako tak môžete vyplniť dotazník pre darkyňu.
 2. Naše IVF koordinátorky si s vami dohodnú termín stretnutia.
 3. Po vstupnej konzultácii absolvujete v našom centre nasledujúce vyšetrenia:
 • základné gynekologické a ultrazvukové vyšetrenie,
 • vyšetrenie infekčných a pohlavne prenosných chorôb z krvi,
 • genetické testy a konzultáciu s klinickým genetikom,
 • dotazník osobnej a rodinnej zdravotnej anamnézy.

V prípade, že splníte všetky podmienky, budete zaradená do programu darovania vajíčok. Celý proces od vyplnenia dotazníka po odber vajíčok trvá priemerne 3 – 4 mesiace.

Proces darovania vajíčok

 1. Darovaniu vajíčok predchádza stimulácia vaječníkov, ktorá trvá približne 10 dní.
 2. Hormonálne injekcie si aplikujete sama podľa lekárom presne stanoveného protokolu.
  Ich podávanie vám podrobne vysvetlí naša zdravotná sestra.
 3. Počas obdobia stimulácie podstúpite folikulometriu (ultrazvukové vyšetrenie), pri ktorom sa sleduje rast vašich folikulov (dutinka, ktorá obsahuje vajíčko). Podľa výsledkov určíme deň odberu vajíčok.
 4. Odber vajíčok je ambulantný výkon, ktorý sa vykonáva v krátkodobej anestézii a trvá približne 10 minút.
 5. Dve hodiny po zákroku odchádzate v sprievode dospelej osoby domov.
 6. Nasledujúci deň pokračujete vo svojom bežnom živote.

Čo sa s vašimi vajíčkami deje po ich odobratí?

Vaše vajíčko bude oplodnené spermiami z páru, ktorý požiadal o darcovstvo. Embryo prenesieme do maternice budúcej mamičky, ktorá je pripravená na uhniezdenie a rast embrya. Viac sa dozviete v sekcii liečba darovanými bunkami.

Chcete sa stať darkyňou vajíčok?

Po odoslaní  vyplneného dotazníka vás bude kontaktovať naša IVF koordinátorka a objedná vás na prvú návštevu do nášho centra, na ktorej vám podrobne vysvetlíme princíp darovania vajíčok a zodpovieme na všetky vaše otázky. Táto návšteva vás k ničomu nezaväzuje. Vaše rozhodnutie pre darovanie vajíčok je slobodné a dobrovoľné.

Pravdepodobnosť vzniku komplikácií je nízka, ale je potrebné, aby ste boli o nich informovaná.  Najčastejšou možnou komplikáciou je hyperstimulačný syndróm, pri ktorom vaječníky reagujú na liečbu nadmerne. Môžete pociťovať mierne bolesti v podbrušku alebo mať pocit nafúknutia. Krátko po odbere vajíčok môžete po vpichu ihly mierne krvácať z pošvy. Prevažná väčšina pacientiek však nemá žiadne ťažkosti. Darkyňami vajíčok sú najčastejšie mladé ženy, ktoré hneď nasledujúce dni po odbere vajíčok bez problémov fungujú vo svojom bežnom živote.

Za 20 rokov sme pomohli tisíckam párov splniť si svoj sen o dieťati.

Objednajte sa na konzultáciu a pomôžeme aj vám.

Radi vás privítame v našich priestoroch centra asistovanej reprodukcie Gyncare v Nitre alebo Košiciach

Objednať konzultáciu 0800 300 0000800 300 000 Objednať konzultáciu
Gyncare logo
Je nám ľúto, web gyncare.sk nie je možné prezerať cez váš internetový prehliadač.

Pravdepodobne používate už nepodporovanú verziu. Z tohto dôvodu vám odporúčame nainštalovať si najnovšiu verziu Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox. Prostredníctvom týchto prehliadačov si užijete náš web v celej kráse.

stiahnuť prehliadač google chrome
Gyncare Vyhľadávanie