Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje dotknutej osoby uvedenej v kontaktnom formulári zo strany spoločnosti GYNCARE, s.r.o., so sídlom Magnezitárska 2/C, Košice, IČO: 47 242 990, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 39664/V v postavení prevádzkovateľa. Tento súhlas sa riadi čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Tento súhlas sa vzťahuje na osobné údaje v rozsahu: telefónne číslo, emailová adresa, meno a priezvisko za účelom marketingu vykonávaného spoločnosťou GYNCARE, s.r.o. vrátane prieskumov spokojnosti. Svoj súhlas udeľujem na dobu 2 rokov.

 

Beriem na vedomie, že súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty, a to prostredníctvom emailovej žiadosti na adresu dpo@gyncare.sk  alebo žiadosťou doručenou na adresu sídla spoločnosti GYNCARE, s.r.o.

 

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o svojich právach nájdete na stránke www.gyncare.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

 

  Ak si chcete dohodnúť bezplatnú konzultáciu alebo máte na nás otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára.

  Zvoľte mesto
  Gyncare KOŠICEGyncare NITRA


  Informácie o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

   Ak si chcete dohodnúť bezplatnú konzultáciu alebo máte na nás otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára.

   Zvoľte mesto
   Gyncare KOŠICEGyncare NITRA


   Informácie o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

   X

   Oslávte s nami 20. narodeniny

   V rámci našich osláv sme pre vás pripravili špeciálnu ponuku platnú po celý rok 2021.

   Chcem vedieť viac