Po všetkých vstupných vyšetreniach, ktoré slúžia na to, aby sme odhalili príčinu neplodnosti a nastavili vhodnú liečbu,…