späťspäť na Blog

V centrách Gyncare sme obnovili činnosť

28. 04. 2020

V súčasnosti už poskytujeme celé spektrum služieb. Keďže bezpečnosť pacientov je pre nás prioritou, aj naďalej pracujeme za dodržiavania prísnych protiepidemiologických opatrení. Nosenie ochranných rúšok, rukavíc, sterilizácia priestorov, pravidelné vetranie, zachovanie dostatočného časového odstupu medzi konzultáciami jednotlivých pacientov a ďalšie preventívne kroky, sú pre nás samozrejmosťou.

Každý pacient pred vstupom na pracovisko podpisuje čestné vyhlásenie o neinfekčnosti, nerizikovom domácom prostredí, neprítomnosti prejavov infekcie a negatívnej cestovateľskej anamnéze.

Niektoré druhy zákrokov realizujeme až po testovaní pacientok na COVID-19, prípadne prítomnosť protilátok IgM a IgA proti SARS-CoV2.

Všetky odporúčania vydané sekciou asistovanej reprodukcie SGPS v súvislosti s epidémiou koronavírusu sú pre nás záväzné a pristupujeme k nim s rešpektom.

 

Tím GyncareV prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Zvoľte mesto
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Zvoľte mesto
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA