doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA

Ginekolog specjalista

Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA. Ukończyła studia wyższe w dziedzinie medycyny ogólnej na Wydziale Lekarskim UPJŠ [Uniwersytetu im. Pavla Jozefa Šafárika] w Koszycach, w 2000 r. i w tym samym roku rozpoczęła podyplomowe studia doktoranckie a II Klinice Ginekologii i Położnictwa.

W kwietniu 2003 r. w Słowackim Uniwersytecie Medycznym w Bratysławie uzyskała specjalizację I stopnia z dziedziny ginekologii i położnictwa. Od 2002 r. pracowała jako lekarz – asystent, następnie jako asystent-specjalista na II Klinice Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Lekarskiego UPJŠ i Szpitala Uniwersyteckiego im. Ludwika Pasteuer`a w Koszycach, gdzie prowadziła Centrum Rozrodczości Wspomaganej przy II Klinice Ginekologiczno-Położniczej LF UPJŠ i UN LP Wydziału Lekarskiego UPJŠ i Szpitala Uniwersyteckiego im. Ludwika Pasteuer`a w Koszycach do 2013 r. Od 2013 r. do 2016 r. pełniła funkcję Dyrektora ds. Lecznictwa i Specjalisty w Sanatorium Leczenia Niepłodności w Koszycach. V roku 2007 w Słowackim Uniwersytecie Medycznym w Bratysławie uzyskała specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa, zaś w 2012 r. złożył apomyślnie egzamin kwalifikacyjny w dziedzinie medycyny rozrodczości w Instytucie Szkolenia Podyplomowego w Służbie Zdrowia w Pradze. Jest autorką i współautorą kilku specjalistycznych monografii, skryptów i podręczników akademickich oraz specjalistycznych artykułów naukowych.

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Zvoľte mesto
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA
Wybierz miasto
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA