Usługi i ceny

Centrum Reprodukcji Wspomaganej Gyncare stara się jak najlepiej pomóc naszym klientom. Zdajemy sobie sprawę, że niezwykle istotne jest, ile kosztuje taka kuracja i na jakiej wysokości koszty należy się przygotować.

Poniżej zamieszczamy Cennik, w którym podano ceny jednostkowe za poszczególne zabiegi i czynności.

Możemy zagwarantować, że w Klinice Gyncare nasi specjaliści cierpliwie i szczegółowo podadzą wyjaśnienia dotyczące poszczególnych zabiegów, na czym one polegają i ile będą kosztować.


Diagnostyka kobiety

Badanie rezerwy jajnikowej (AMH + AFC)
tak
0€
50€
(Badając stężenie hormonów gonadotropowych określamy rezerwę komórek jajowych w jajnikach. Badanie to realizowane jest w drugi lub trzeci dzień cyklu menstruacyjnego. Jeszcze dokładniejszym wskaźnikiem rezerwy komórek jajowych jest wartość AMH - hormonu antymüllerowskiego. Wartość tę można ustalić w dowolny dzień cyklu menstruacyjnego.)
Badanie ultradźwiękowe
tak
0€
15€
(Za pomocą badania ultradźwiękowego ustalamy obecność dojrzewającego pęcherzyka w jajniku i wysokość śluzówki macicy. Badanie to jest wykonywane mniej więcej 12 - 13 dnia od początku cyklu menstruacyjnego. W późniejszej fazie cyklu menstruacyjnego (21 dnia od początku cyklu) realizujemy kolejne badanie ultradźwiękowe pęcherzyka (z którego w międzyczasie podczas owulacji uwolniła się komórka jajowa).
Badanie ultradźwiękowe drożności jajowodów (HyFoSy)
nie
150€
150€
Badanie ultradźwiękowe drożności jajowodów (HyCoSy) przeprowadza się w warunkach ambulatoryjnych bez znieczulenia. Do szyjki macicy wprowadzany jest cienki kateter, przez który podawana jest substancja kontrastowa widoczna dla fal ultradźwiękowych. Podczas badania lekarz obserwuje sposób przejścia substancji kontrastowej przez jajowody i jej przedostawanie się w okolicę jajników. Badanie to nie jest optymalne dla każdego rodzaju schorzeniu, gdyż na jego podstawie nie można na przykład wykluczyć albo potwierdzić endometriozy (którą może diagnozować jedynie podczas badania laparoskopoego).
ERA test
nie
100€
100€

Diagnostyka mężczyzny

Badanie nasienia
Badanie nasienia można przeprowadzić dopiero po 3-5 dniowej abstynencji seksualnej. Parametry nasienia ulegają zmianie w trakcie każdego badania, dlatego specjaliści dokonują kompleksowej oceny z uwzględnieniem pozostałych badań.
Rozszerzone badanie nasienia – wraz z morfologią wg WHO
nie
20€
20€
Obejmuje badanie koncentracji, ruchliwości i mofrologii nasienia.
Testy funkcjonalne nasienia
Trial wash test
nie
45€
45€
Oddzielenie plemników od plazmy ejakulatu. Decyzję o rodzaju zastosowanej metody rozrodczości wspomaganej podejmuje się w zależności od ilości pozyskanych plemników.
Badanie na obecność białek uszkadzających plemniki w ejakulacie
nie
60€
60€
Jeśli w ejakulacie obecne są przeciwciała, to maleją szanse na spontaniczne zajście w ciążę nawet wtedy, gdy wyniki podstawowego badania nasienia są w normie.
Test integralności DNA plemników - HALOSPERM
nie
130€
130€
Test integralności DNA plemników, podczas którego ustalana jest obecność plemników z uszkodzonym zapisem genetycznym. Plemniki te mają mniejszą zdolność zapłodnienia komórki jajowej.
Test integralności DNA plemników - HALOSPERM
nie
250€
250€
Oxisperm
nie
60€
60€
Test wykrywający uszkodzenia oksydacyjne plemników. Zalecany w przypadku palaczy, mężczyzn cierpiących na rozszerzenie naczyń krwionośnych jąder, mężczyzn z nadwagą i w razie negatywnych wpływów otoczenia.
Vital Test
nie
30€
30€
Rozróżnienie między plemnikami martwymi a żywymi, lecz nieruchomymi. Podczas klasycznego badania nasienia nie potrafimy odróżnić, które z plemników są żywe, lecz nie pozostają nieruchome, które zaś obumarły.
SpermPack – kompleksowe badanie nasienia (koncentracja, ruchliwość, morfologia plemników, przeciwciała niszczące plemniki, test integralności DNA plemników, Oxisperm, Vital Test)
nie
240€
240€
Kompleksowe badanie nasienia obejmujące ustalenie koncentracji, ruchliwości i morfologii plemników. Obejmuje także badanie na obecność przeciwciał zwalczających plemniki, HALOSPERM – test integralności DNA plemników, Oxisperm – test diagnostyki uszkodzenia oksydacyjnego oraz Vital Test – test pozwalający rozróżnić plemnikami martwe od żywych nieruchomych).

Diagnostyka pary

Test postkoitalny
nie
15€
15€
Badanie śluzu pobranego z szyjki macicy w czasie do 2 godzin po niechronionym stosunku płciowym. Wykonywany jest w czasie owulacji, kiedy śluz osiąga optymalne właściwości do wniknięcia plemników. Śluz jest badany pod mikroskopem natychmiast jego pobraniu. Ocenie podlega liczba, ruchliwość i jakość ruchu plemników, które są parametrami określającymi zdolność plemników do wniknięcia do śluzu w szyjce macicy i przeżycia w tym środowisku.

Cennik leczenia

Cennik obowiązuje od 1. 3. 2020

Badanie, zabieg
Hradené ZP
Cena so ZP
Cena bez udziału Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych

W czym możemy pomóc?

Zapłodnienie wewnątrzmaciczne - IUI
Zapłodnienie wewnątrzmaciczne to zabieg, podczas którego w trakcie owulacji wprowadzamy plemniki bezpośrednio do macicy. Doskonałej jakości plemniki dostają się w ten sposób w bezpośrednie sąsiedztwo komórki jajowej, dzięki czemu rośnie szansa na zapłodnienie. IUI może być częścią naturalnego cyklu menstruacyjnego albo (według zaleceń lekarza) może wchodzić w skład leczenia hormonalnego, podczas którego za pomocą badań ultradźwiękowych i badania krwi będzie monitorowany wzrost pęcherzyków w jajnikach.
Monitoring within stimulation (IVF, IUI) - for foreign patients
nie
250€
250€
Monitoring of monofollicular ovulation
tak
0€
50€
Zapłodnienie wewnątrzmaciczne nasieniem partnera - IUI
nie
150€
150€
Zapłodnienie wewnątrzmaciczne nasieniem dawcy- IUI
nie
400€
400€
Pęknięcie mechaniczne dojrzałej komórki jajowej
nie
50€
50€
IVF
Fertylizacja in vitro (IVF) to technika laboratoryjna, podczas której ma miejsce pozamaciczne zapłodnienie komórki jajowej. IVF jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemu niepłodności.
Klasyczne sztuczne zapłodnienie IVF (leczenie podstawowe)
Pod pojęciem fertylizacji in vitro rozumiane są wszystkie metody leczenia, w trakcie których zapłodnienie komórki jajowej ma miejsce poza organizmem kobiety. Cykl fertylizacji in vitro przebiega w kilku fazach – stymulacja hormonalna jajników, pobranie komórek jajowych, zapłodnienie komórki jajowej plemnikami, kultywacja zarodków, implantacja zarodka do macicy.
Pobranie oocytów i przekazanie zarodków pod znieczuleniem
tak
0€
1200€
Pobranie oocytów bez przekazania zarodków
tak
0€
870€
Pobranie oocytów bez pozyskania zarodków
tak
0€
350€
Przerwanie cyklu przed pobraniem oocytów
tak
0€
180€
Cykl natywny
Cykl natywny to zapłodnienie pozamaciczne bez stymulacji hormonalnej, podczas którego lekarz pobiera komórkę jajową z naturalnie dojrzałego pęcherzyka. Następnie w laboratorium odbywa się zapłodnienie pozamaciczne oraz kultywacja zarodka implantowanego następnie do macicy.
Pobranie oocytów z przekazaniem zarodków
tak
0€
580€
Pobranie oocytów bez przekazania zarodków
tak
0€
400€
Pobranie oocytów bez pozyskania zarodków
tak
0€
350€
Przerwanie cyklu przed pobraniem oocytów
tak
0€
150€
Dopłata za znieczulenie ogólne przy zabiegach OPU
nie
50€
50€
Cykl Soft (krótkoterminowa symulacja hormonalna za pomocą mniejszych dawek)
Cykl natywny to zapłodnienie pozamaciczne. Jednakże przed pobraniem komórki jajowej pacjentka jest poddawana stymulacji hormonalnej. Dawki są mniejsze i stymulacja jest wyraźnie krótsza niż przy standardowym IVF.
Pobranie oocytów z przekazaniem zarodków
tak
0€
680€
Pobranie oocytów bez przekazania zarodków
tak
0€
450€
Pobranie oocytów bez pozyskania zarodków
tak
0€
350€
Przerwanie cyklu przed pobraniem oocytów
tak
0€
170€
Duostim protokol
tak
550€
1600€
Oddawanie oocytów
Transfer oddanego zarodka (oocyt od dawcy + plemnik od dawcy) gwarancja dwóch zarodków
częściowo
400€
1500€
Kompletny cykl IVF z oocytami od dawcy
częściowo
2500€
4100€

Stosowane przez nas przy IVF metody

Techniki zapładniania oocytów
Iniekcja plemnika do cytoplazmy oocytu(ICSI)
Cena zależy od liczby zapładnianych komórek jajowych (oocytów)
1 – 3 oocyty
nie
250€
250€
4 – 6 oocytów
nie
300€
300€
Za każdy kolejny oocyt
nie
20€
20€
Iniekcja morfologicznie wyselekcjonowanego plemnika do cytoplazmy oocytu(ICSI) *dostępne tylko w Gyncare Košice
nie
150€
150€
Metoda wyboru plemnika do celów ICSI polega na uzyskaniu maksymalnie dużego obrazu mikroskopowego plemnika. Chodzi o modyfikację metody ICSI, w trakcie której embriolog może dokonywać oceny nawet minimalnych defektów kształtu plemników, aby wybrać te najbardziej optymalne do zapłodnienia komórki jajowej. Z metody IMSI nie można skorzystać w przypadku bardzo małej liczby plemników w ejakulacie.
Iniekcja dojrzałego i prawidłowo rozwinietego plemnika do cytoplazmy oocytu (PICSI) (zawsze wymagany jest zabieg ICSI)
nie
120€
120€
Metoda wyboru plemnika w ICSI, polega na wyborze dojrzałego plemnika. Przed samym zabiegiem ICSI plemniki przemieszczają się na płytce przez warstwy przypominające swoim składem warstwy komórki jajowej. Na płytce tej powinny się zatrzymać na stałe tylko te plemniki, które mają właściwe wyposażenie genetyczne, dzięki czemu mają największą szansę na zapłodnienie komórki jajowej.
Zapłodnienie komórek jajowych metodą ICSI za pomocą systemu Oosight spindle view ( zawsze jest przy tym wymagany zabieg ICSI) *dostępne tylko w Gyncare Košice
nie
150€
150€
Metody selekcji nasienia
Magnetycznie aktywowana selekcja nasienia (MACS)
nie
250€
250€
Metoda separacji plemników wykorzystująca oddziaływanie pola magnetycznego. Jej celem jest wyodrębnienie plemników z poprawnym zapisem genetycznym (nieuszkodzone DNA), mających największe szanse na zapłodnienie komórki jajowej. W przeciwieństwie do metod IMSI i PICSI wyselekcjonowane w taki sposób plemniki można wykorzystać do wszystkich metod rozrodczości wspomaganej – inseminacja, IVF, ICSI, można nawet w ten sposób pozyskane plemniki zamrozić do wykorzystania w przyszłości.
IMSI
nie
150€
150€
Użycie plemników od dawcy w ramach IVF
nie
150€
150€
Pod pojęciem fertylizacji in vitro rozumiane są wszystkie metody leczenia, w trakcie których zapłodnienie komórki jajowej ma miejsce poza organizmem kobiety. Cykl fertylizacji in vitro przebiega w kilku fazach – stymulacja hormonalna jajników, pobranie komórek jajowych, zapłodnienie komórki jajowej plemnikami, kultywacja zarodków, implantacja zarodka do macicy.
Sposoby kultywacji zarodków
Przedłużona kultywacja zarodków (do 5 dnia rozwoju zarodka)
nie
100€
100€
Kultywacja zarodków w warunkach laboratoryjnych do stadium blastocysty ekspandowanej, która powstaje 5 dnia po zapłodnieniu. Wyniki IVF po transferze blastocysty są lepsze w porównaniu z transferem zarodków we wcześniejszych stadiach rozwoju, ponieważ większość zarodków zatrzymuje się w rozwoju właśnie po upływie 3 dnia po zapłodnieniu. Po osiągnięciu 5 dnia rozwoju zarodek ma większą szansę na zagnieżdżenie się w macicy.
Kultywacja zarodków w EmbryoScope TM
nie
250€
250€
Specjalne urządzenie do kultywacji zarodka, które utrzymuje stałe warunki w inkubatorze i oferuje nagranie wideo z procesu dzielenia zarodka (fotografia zarodka sporządzana jest co 20 minut). W ten sposób embriolog może dokładnie określić regularność dzielenia komórek zarodka. Wynikiem takiej kultywacji jest możliwość najbardziej optymalnego wyboru zarodka z przeznaczeniem na transfer do macicy (zarodka, który dzielił się najbardziej prawidłowo) bez zakłócenia warunków jego podziału.
Kultywacja zarodków G210 - inkubator wielokomorowy
nie
50€
50€
W przypadku kultywacji zarodka w inkubatorze wielokomorowym każda z pacjentek ma do dyspozycji małą komórkę w inkubatorze jedynie dla jej własnego zarodka. W porównaniu z kultywacją klasyczną, nie ma potrzeby zakłócania optymalnej atmosfery, która jest niezbędna do poprawnego dzielenia się zarodka, w czasie kiedy embriolog musi skontrolować zarodki innej pacjentki. Stała atmosfera w inkubatorze poprawia wczesny rozwój embrionalny, zwiększając szanse zagnieżdżenia się zarodka w macicy i jego dalszy rozwój.
Embryogen
nie
100€
100€
Specjalne medium kultywacyjne przeznaczone dla pacjentek, które miały w przeszłości poronienia (utrata ciąży). Zawiera specjalne czynniki wzrostu zwiększające procent zarodków z optymalną możliwością dzielenia się. Oprócz pacjentek z powtarzającymi się utratami ciąży zaleca się również tym pacjentkom, u których regularnie nie dochodzi do zagnieżdżenia zarodków po transferze, podobnie jak pacjentkom, u których zaobserwowano nie dającą się wyjaśnić niepłodność .
Metody uzupełniające w procesie transferu zarodków
Wylęganie wspomagane (AH)
nie
150€
150€
Nacięcie osłony zarodka promieniem lasera. Do 6 dnia po zapłodnieniu zarodek znajduje się w specjalnej warstwie ochronnej – zona pellucida. Aby móc zagnieździć się w macicy, zarodek musi opuścić tę warstwę ochronna. Zbyt trwała wspomniana powyżej warstwa zarodka może być przyczyną tego, że zarodek nie jest w stanie jej opuścić i i zagnieździć się w macicy. Nacięcie tej warstwy promieniem lasera jest zabiegiem bezpiecznym , bez ryzyka dla dalszego rozwoju zarodka.
Zmniejszenie grubości osłony przejrzystej (zona pellucida) za pomocą techniki laserowej (LAZT)
nie
150€
150€
Embryo glue
nie
80€
80€
Potocznie nazywane klejem zarodków – specjalne medium (roztwór), w którym zarodek przenoszony jest do macicy. Skład chemiczny tego medium przypomina bardzo skład płynu, który w normalnych okolicznościach znajduje się w macicy, ma też większą gęstość niż typowe medium stosowane do transferu zarodków. Powinno to zagwarantować optymalne warunki do dalszego rozwoju i podziału zarodka oraz minimalizować ryzyko przesuwania się zarodka w drogach rodnych kobiety po zabiegu jego transferu.
Zamrażanie komórek płciowych i zarodków
Zamrożenie zarodków i ich przechowanie przez 1 rok
Nawet, gdy w ramach cyklu sztucznego zapłodnienia uzyska się większą ilość zarodków, to do macicy przenoszony jest jeden, najwyżej dwa najbardziej optymalnie rozwijające się zarodki. Pozostałe zarodki zalecamy zamrozić i przechować na przyszłość. Przeżywalność zarodków po rozmrożeniu jest wysoka i dzięki temu, w razie nie zajścia w ciążę, para ma szansę na przeniesienie świeżego zarodka w ramach krioembriotransferu (KET), który należy poprzedzić jedynie przygotowaniem śluzówki macicy na przyjęcie nowego zarodka. Kobieta nie musi ponownie poddawać się całemu procesowi stymulacji i pobierania komórek jajowych. W razie dobrej jakości zarodków po rozmnożeniu, szanse na zapłodnienie po krioembriotransferze (KET) są takie same, jak w przypadku świeżych zarodków.
1 – 5 zarodków
nie
100€
100€
Za każdy kolejny zarodek
nie
150€
150€
zamrożenie zarodków (blastocystów) w 1-3 zbiornikach
nie
200€
200€
Przechowywanie przez każdy kolejny rok
nie
100€
100€
Transfer rozmrożonych zarodków KET
nie
200€
200€
Opłata administracyjna z tytułu przygotowania dokumentacji do transportu z/do centrum IVF - 9/5000 - Słowacja
nie
100€
100€
Opłata administracyjna z tytułu przygotowania dokumentacji do transportu z/do centrum IVF - zagranicą
nie
600€
600€
Zamrożenie oocytów (pobranie + zamrożenie na 1 rok)
Chodzi o metodę zamrażania oocytów (komórek jajowych), praktykowaną u kobiet przed leczeniem onkologicznym albo u kobiet, które aktualnie nie zamierzają zajść w ciążę i chcą pozostawić swoje komórki jajowe w stanie zamrożonym na przyszłość (tzw. social freezing). Zamrożenie komórek jajowych poprzedza stymulacja hormonalna jajników, trwająca w przybliżeniu 12 dni. Pobranie dojrzałych komórek jajowych wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym a pozyskane w ten sposób komórki jajowe zostają zamrożone i są przechowane w ciekłym azocie. Kriokonserwacja wykonywana jest techniką witryfikacji, ultraszybkigo zamrażania komórek jajowych w specjalnych pojemnikach.
Przy braku przeciwwskazań
tak
0€
750€
Na własne życzenie (punkcja wraz ze znieczuleniem)
nie
1000€
1000€
Przechowywanie przez każdy kolejny rok
nie
100€
100€
Zamrożenie nasienia (+ przechowanie przez 1 rok)
Zamrażanie plemników stosuje się w przypadku pacjentów mających rozpocząć leczenie onkologiczne, jak również w programie oddawania plemników. Przeżywalność plemników po rozmrożeniu jest cechą bardzo indywidualną, ale ogólnie rzecz biorąc proces zamrażania i rozmrażania przeżywa w przybliżeniu 50% plemników. W zależności od wyników badania nasienia, po rozmrożeniu dawkę plemników można wykorzystać bądź do inseminacji wewnątrzmacicznej, pod warunkiem, że dawka inseminacyjna zawiera co najmniej 15 milionów plemników; w przeciwnym razie do zapłodnienia komórek jajowych wykorzystuje się techniki mikromanipulacyjne w ramach programu IVF.
Dla pacjentów onkologicznych lub przy złych wynikach leczenia niepłodności
nie
30€
30€
Na własne życzenie
nie
100€
100€
Przechowywanie przez każdy kolejny rok
nie
100€
100€

Pozostałe

Czynności wykonane w gabinecie ginekologicznym
Konsultacja na wniosek pacjentki
nie
50€
50€
Założenie wkładki domacicznej
nie
15€
15€
Badanie ciąży na wniosek pacjentki
nie
15€
15€
Badanie ginekologiczne na wniosek pacjentki
nie
20€
20€
Wymaz z szyjki macicy (szkiełko)
nie
0€
8€
Wymaz z szyjki macicy (liquid base) materiał biologiczny
nie
25€
25€
Pipelle
nie
30€
30€
Pipelle albo pipelling polepsza receptywność endometrium w wyniku masowego wydzielania się cytokinin, czynnika wzrostu oraz decydualizacji, co ułatwia zagnieżdżenie się zarodka. W wyniku tego rosną szanse na pomyślny zabieg po przeniesieniu zarodka.
Powolne higroskopijny rozwarcie szyjki macicy
nie
20€
20€
Vnútromaternicová podanie leków
nie
20€
20€
Jednodniowa opieka zdrowotna
Punkcja cysty jajnika
tak
0€
100€
jedynie Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych „Union”
Usunięcie polipa szyjki macicy
tak
0€
120€
jedynie Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych „Union”
Dylatacja szyjki macicy
tak
0€
120€
jedynie Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych „Union”
Rozszerzenie szyjki macicy i łyżeczkowanie jamy macicy
tak
0€
150€
jedynie Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych „Union”
Dopłata za znieczulenie ogólne przy zabiegach jednodniowych
tak
0€
50€
jedynie Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych „Union”
Chirurgiczne pobranie spermy MESA/TESE
nie
500€
500€
Konsultacje specjalistów zewnętrznych
Wstępna konsultacja immunologiczna
nie
35€
35€
Kontrolna konsultacja immunologiczna
nie
20€
20€
Konsultacja andrologiczna bez badania nasienia
nie
35€
35€
Kontrolny wymaz w ramach badania andrologicznego (kultywacja, PCR)
nie
15€
15€
Konsultacja genetyczna
nie
30€
30€
Badania genetyczne zarodku przed implantacją
Biopsja zarodków (wymagana w ramach zabiegów PGS i PGD)
nie
250€
250€
(pobranie komórki/komórek z zarodka we wczesnym stadium rozwoju w celu dalszych badań genetycznych – wymagane zawsze przy PGS i PGD)
Translokacja PGD (wraz z badaniem aneuploidii) - 1 zarodek
nie
250€
250€
(wykluczenie braku równowagi chromosomowej w wyniku translokacji – wymiany części chromosomów – u zarodka w przypadku, gdy jeden z rodziców cierpi na zrównoważoną translokację chromosomów. Jednocześnie zarodki te poddaje się zabiegowi PGS - przebadanie wszystkich 24 chromosomów w celu wykluczenia wad numerycznych – błędnej ilości chromosomów zarodka).
Badanie aneuploidii PGS (24 chromosomów) - 1 zarodek
nie
250€
250€
(przebadanie wszystkich 24 chromosomów w celu wykluczenia wad numerycznych – błędnej ilości chromosomów zarodka)
PGD chorób monogenicznych 1-5 zarodków (wraz z badaniem aneuploidii), w tym zaliczka przed rozpoczęciem cyklu IVF - testowanie nośników schorzenia - 700,- EUR
nie
3700€
3700€
(diagnostyka rzadkich schorzeń genetycznych zarodków par, u których stwierdzono ryzyko poważnej wady genetycznej przenoszonej z rodziców na potomka wskutek błędu genu – np. mukowiscydoza, wielotorbielowatość nerek, mutacje genów BRCA, znane schorzenia metabolizmu, rdzeniowy zanik mięśni, choroba Kennedy`ego, nerwiakowłókniakowatość, zespół łamliwego chromosomu X, hipercholesterolemia na tle genetycznym, zespół Marfana, choroba Huntingtona, itd. Jeszcze przed właściwym badaniem zarodków należy przebadać oboje rodziców i krewnego, który cierpi na dane schorzenie albo jest nosicielem danej wady. Jednocześnie zarodki te poddaje się zabiegowi PGS - przebadanie wszystkich 24 chromosomów w celu wykluczenia wad numerycznych – błędnej ilości chromosomów zarodka).
PGD schorzeń monogenicznych - każdy kolejny zarodek powyżej 5 szt.
nie
450€
450€
Genetyczne badanie skriningowe - Trisomy Test
Test TRISOMY
nie
350€
350€
Test XY TRISOMY
nie
390€
390€
Test TRISOMY plus
nie
450€
450€
Pakiety usług
Program STANDARD
nie
4100 €
4100 €
Program ADVANCED
nie
4400 €
4400€
Program MAXIMAL
nie
5300 €
5300 €
Konsultacje w języku obcym
nie
100 €
100 €
Zapraszamy na rozmowę

Zapraszamy na rozmowę

Proszę umówić się z naszymi lekarzami na nie zobowiązującą konsultację. Jest całkowicie darmowa i ma służyć podjęciu decyzji o skorzystaniu z naszych usług.

Zamów wizytę

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Zvoľte mesto
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA
Wybierz miasto
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA