Social freezing

Myslite na svoju plodnosť, kým nie je neskoro

Mrazenie vajíčok (kryoprezervácia oocytov) je rutinnou súčasťou techník asistovanej reprodukcie. Ponúka ženám reálnu šancu mať geneticky vlastné dieťa aj vo vyššom veku. Vajíčka si nechá žena odobrať a uskladniť vo veku, keď sa ešte predpokladá ich vysoká kvalita. Tým sa zvyšuje šanca na úspech, ak by sa pre tehotenstvo rozhodla až vo vyššom veku. Odobraté vajíčka totiž nestarnú.

 

CHCEM BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU

Prečo je vhodné mraziť vajíčka?

Plodnosť je otázkou veku a ten zohráva u žien rozhodujúcu úlohu. Každé dievčatko sa narodí s určitým množstvom vajíčok vo svojich vaječníkoch a ich počet v priebehu jej života už iba klesávajíčka postupne zanikajú. Po 30. roku života aj u zdravej ženy môže byť tento pokles počtu vajíčok taký, že môže ohroziť jej plodnosť. Ide o prirodzený proces starnutia.

Problémom je, že súčasne s poklesom počtu vajíčok s vekom klesá zároveň aj ich kvalita. To je spôsobené chybami pri dozrievaní vajíčka a nesprávnym množstvom genetickej informácie vo vajíčku. Už približne osem rokov pred menopauzou (posledné krvácanie v živote ženy) je kvalita vajíčok taká, že žena má len minimálnu šancu spontánne otehotnieť a porodiť. Už vo veku nad 40 rokov je šanca otehotnieť z vlastných vajíčok pomerne nízka. Aj úspešnosť metód asistovanej reprodukcie je v tejto vekovej kategórii niekde medzi 15 – 17 %.

V súčasnosti zaznamenávame trend odkladania tehotností do vyšších vekových kategórií. Ženy chcú byť na materstvo viac pripravené. Je ideálne založiť si rodinu s vhodným partnerom a v správnom čase, ale treba myslieť aj na riziká, ak to odkladáme príliš dlho. Social freezing – zmrazenie a uskladnenie vlastných vajíčok zo sociálnych, nie medicínskych dôvodov – je „určité poistenie“, že ak sa žena raz predsa len rozhodne mať dieťa, nebude už neskoro. 

 

 • Plodnosť je otázkou veku a ten zohráva u žien rozhodujúcu úlohu.
 • Súčasne s poklesom počtu vajíčok s vekom klesá aj ich kvalita.
 • Vo veku nad 40 rokov je šanca otehotnieť z vlastných vajíčok pomerne nízka.

 


Kedy je najlepšie zamraziť vajíčka?

Najlepší vek na mrazenie vajíčok je do 30 rokov. Všeobecne však akceptujeme vek do 35 rokov ako hranicu, dokedy to má ešte svoj význam a opodstatnenie. V skupine žien medzi 35. – 38. rokom veku je mrazenie vajíčok spojené už s nižšou úspešnosťou liečby, čiže už si nemôžeme byť až takí istí, že takéto zmrazené vajíčka nám v budúcnosti pomôžu splniť sen o vlastnom dieťati. Po 38. roku veku odporúčame mrazenie vajíčok prehodnotiť individuálne.

Existujú aj zdravotné indikácie, pri ktorých sa vajíčka zmrazia aj oveľa mladším ženám. Ide o predčasné zlyhanie vaječníkov, onkologické ochorenie alebo ťažší stupeň endometriózy.

 

Ako dlho môžu byť vajíčka zamrazené?

Neexistuje striktná hranica, ako maximálne dlho môžu byť vajíčka zmrazené. Na Slovensku to zatiaľ nie je ani právne obmedzené. Pre vajíčko je najrizikovejší proces zmrazenia a rozmrazenia, doba skladovania jeho kvalitu až tak výrazne neovplyvňuje. Samozrejme musia byť zabezpečené prísne skladovacie podmienky. Preto v našich centrách máme systém kontroly hladín dusíka v skladovacích nádobách, ktorý výrazne zvyšuje bezpečnosť úschovy vajíčok. Ak má žena zmrazené vajíčka a chce ich v budúcnosti využiť, mala by však určite myslieť aj na to, že tehotenstvo v príliš vysokom veku už môže byť dosť rizikové, a preto by rozhodovanie o budúcom materstve nemala odkladať do ďalekej budúcnosti. Slovenská legislatíva nestanovuje hornú vekovú hranicu žien, ktoré môžu podstúpiť liečbu neplodnosti s vlastnými vajíčkami. Odporúčaný limit na použitie darcovských vajíčok je vek 51 rokov.


Aký je postup pri odbere a mrazení vajíčok?

Proces zmrazovania vajíčok je podobný ako štandardný priebeh cyklu umelého oplodnenia. Žena podstúpi hormonálnu stimuláciu, ktorej výsledkom je dozrievanie viacerých vajíčok vo vaječníkoch. V momente, keď predpokladáme, že by vajíčka mali byť zrelé, sa naplánuje odber vajíčok. Štandardne ide o výkon v celkovej krátkodobej anestézii, kedy sa z vaječníkov odsaje folikulárna tekutina s vajíčkami cez pošvu pod kontrolou ultrazvuku. Zrelé vajíčka sa čo najskôr po ich odsatí zmrazia a následne sa môžu dlhodobo skladovať v špeciálnych kontajneroch v tekutom dusíku. Celý proces trvá približne 14 dní.

Základné kroky:

 • vstupná konzultácia,
 • výber najvhodnejšieho stimulačného protokolu,
 • hormonálna stimulácia najčastejšie podkožne podávanými
  injekciami v trvaní približne 10 dní,
 • kontrolné vyšetrenie na zistenie odpovede vaječníkov
  na stimuláciu približne po 8 dňoch aplikácie liekov,
 • odber vajíčok v krátkodobej anestézii,
 • zmrazenie a uskladnenie vajíčok.

Prečo je potrebné podstúpiť hormonálnu stimuláciu?

Na to, aby žena mohla brať svoje zmrazené vajíčka ako určitú poistku do budúcnosti, je vhodné mať zamrazených približne 10 vajíčok. Treba myslieť na to, že nie každé vajíčko je geneticky zdravé, nie každé geneticky zdravé vajíčko zvládne proces zmrazenia a rozmrazenia, a nie každé rozmrazené vajíčko sa oplodní a bude sa optimálne vyvíjať. V prirodzenom cykle u ženy dozrieva len jedno vajíčko. Hormonálna stimulácia je potrebná na to, aby sme prinútili dozrievať vyšší počet vajíčok a nemuseli robiť opakované odbery na zabezpečenie optimálneho počtu uskladnených vajíčok. Štatistiky ukazujú, že šance, že z jedného zmrazeného vajíčka si pár z pôrodnice odnesie domov svoje dieťa, sú niekde medzi 5 – 12 %, v závislosti od veku ženy, v ktorom mrazenie vajíčok podstúpila. Preto odporúčame mať zmrazených aspoň 10 vajíčok.


Aké sú riziká?

Medicínske riziká tohto postupu sú naozaj minimálne. Riziko hyperstimulačného syndrómu, ktorý sa považuje za najvážnejšiu komplikáciu asistovanej reprodukcie, je veľmi nízke. Tým, že nedochádza k prenosu embrya do maternice, príznaky hyperstimulácie, aj keby sa objavili, trvajú len veľmi krátko.

Rozhodnutie zmraziť vlastné vajíčka pre potrebu v budúcnosti si musí každá žena prehodnotiť sama v sebe. Samozrejme sa odvíja od jej reprodukčných plánov, v akom veku by sa chcela stať matkou, či má v súčasnosti partnera, s ktorým mieni mať deti a množstva ďalších dôvodov.

 

Dohodnite si u nás konzultáciu
+421 0800 300 000

CHCEM BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU

  Ak si chcete dohodnúť bezplatnú konzultáciu alebo máte na nás otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára.

  Zvoľte mesto
  Gyncare KOŠICEGyncare NITRA


  Informácie o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

   Ak si chcete dohodnúť bezplatnú konzultáciu alebo máte na nás otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára.

   Zvoľte mesto
   Gyncare KOŠICEGyncare NITRA


   Informácie o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

   X

   Oslávte s nami 20. narodeniny

   V rámci našich osláv sme pre vás pripravili špeciálnu ponuku platnú po celý rok 2021.

   Chcem vedieť viac