O nás

Ak sa vám nedarí otehotnieť prirodzene, ste na správnej adrese. V Centre pre asistovanú reprodukciu Gyncare riešime všetky problémy našich pacientov citlivo a komplexne. Pomôžeme vám prekonať často fyzicky aj emočne náročné obdobie a poskytneme vám nielen efektívnu liečbu, ale aj psychickú podporu.

Stovky šťastných párov hovoria za všetko

Centrum pre asistovanú reprodukciu Gyncare vzniklo v roku 2001. Máme za sebou stovky šťastných párov, ktorým sme pomohli splniť si svoj sen o dieťati. Vykonali sme viac ako 6-tisíc IVF zákrokov, po ktorých sa narodilo 2 200 detí.

Veľký dôraz kladieme na diagnostiku. Okrem gynekológov v centre nájdete aj odborníkov z oblasti genetiky, reprodukčnej imunológie, psychológie, sexuológie a andrológie. Spravíme všetko preto, aby sme identifikovali problém a vyriešili ho.

Kvalita poskytovaných služieb nášho centra bola pozitívne ohodnotená aj odborníkmi a od akademického roku 2016/2017 sa Gyncare stal výučbovou základňou UPJŠ LF v Košiciach.

Citlivý prístup v príjemnom prostredí

Máme k dispozícii najmodernejšie prístroje, laboratóriá či vybavenie a pracujeme so špičkovými odborníkmi s ľudským prístupom. Prostredia oboch našich kliník v Košiciach a v Nitre sú útulné a intímne. Snažíme sa vychádzať v ústrety všetkým vašim požiadavkám na súkromie.

Ku každému klientovi a klientke pristupujeme individuálne – s ohľadom na diagnózu, ale aj na vaše potreby. Dbáme na to, aby ste mali všetky informácie o tom, čo sa s vami deje, aký je postup, pravdepodobnosť úspechu a aký bude priebeh liečby.

Ste v dobrých rukách. Naši skúsení odborníci sú pripravení zodpovedať všetky vaše otázky a sprevádzať vás na ceste k vytúženému dieťatku.

Viac

Moderné, útulné a intímne. Naše nové priestory sú zárukou pohodlia a súkromia. Chceme, aby ste sa u nás cítili bezpečne.

Fotogaléria
Sme tu už od roku 2001
Sme tu už
od roku 2001
Viac ako 6000 IVF zákrokov
Viac ako 6000
IVF zákrokov
Viac ako 2200 narodených detí
Viac ako 2200
narodených detí

Lekári

Gynekológia

doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA
Gynekologička, odborný garant centra v Košiciach

„Svoje povolanie vnímam naozaj ako poslanie. Asistovaná reprodukcia je veľmi dynamický odbor, ktorý prináša nádej často aj tam, kde ju už nikto nehľadá. Teším sa z každého úspechu našich pacientov.“

Viac
MUDr. Miroslav Herman, PhD.
Gynekológ, odborný garant centra v Nitre

„Počas mojej praxe sa mi podarilo pomôcť stovkám párov, ktorým príroda skomplikovala cestu k rodičovstvu. Máločo sa vyrovná pocitu, keď sa dívate do očí vďačným čerstvým rodičom, ktorí vám prišli ukázať svoje dieťa.“

Viac
MUDr. Katarína Balasičová, PhD.
Gynekologička

MUDr. Andrea Grendelová, PhD.
Gynekologička

MUDr. Tomáš Kraľovič
Gynekológ

MUDr. Andrea Hladovcová
Gynekologička

Embryológia

Ing. Iveta Konýčková
Embryologička

Bc. Monika Pokorádi
Embryologická laborantka

Mgr. Lucia Peterová
Embryologická laborantka

Dominika Remešová
Embryologická laborantka

Koordinátor IVF

Mgr. Martina Štancel
IVF koordinátorka

Miroslava Pavlovičová
IVF koordinátorka

Zdravotnícky personál

Sestry

Bc. Želmíra Hrabkovská
Zdravotná sestra

Mgr. Adriána Korl Kresňáková
Zdravotná sestra

Alicja Maria Pándy
Zdravotná sestra

Bc. Köglerová Blanka
Zdravotná sestra

Bc. Paulína Fusková
Zdravotná sestra

Laboranti

Emília Lukáčová
Odborná laborantka

Genetika

MUDr. Anton Karabinoš, PhD.
Genetik

MUDr. Gabriela Magyarová
Genetik

Reprodukčná imunológia

MUDr. Martin Lešťan
Reprodukčný imunológ

Zakladateľ Centra klinickej imunológie a alergológie v Prešove. Štúdium ukončil v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a 3.lekárksej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a následne absolvoval atestáciu z odboru pediatria a klinická imunológia alergológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Ako pediater a ordinár pre klinickú imunológiu a alergológiu pôsobil v rokoch 1995-2003 v Detskej nemocnici v Košiciach. Od 2002 roku pracoval v ambulancii klinickej imunológie alergológie v Poliklinikách Sekčov a Sabinov. V roku 2003 založil Alergoimunologické centrum v Prešove, kde doteraz pôsobí ako odborný garant a vedúci lekár. Absolvoval niekoľko pracovných pobytov po Európe a Slovensku, je členom viacerých odborných spoločností, prednáša na odborných podujatiach doma i v zahraničí, je autorom viacerých vzdelávacích programov pre pacientov, je predsedom občianskeho združenia Alergoimun a tiež členom spoločnej pracovnej skupiny ČSAKI a SSAKI pre reprodukčnú imunológiu.

Andrológia

MUDr. Martin Hrivňák, PhD
Urológ

Ukončil štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1992. V tom istom roku začal pracovať ako urológ, neskôr ako ordinár pre sexuológiu na Urologickej klinike FNsP a UPJŠ v Košiciach. V nemocnici Košice-Šaca pracoval v rokoch 2006-2011 ako ordinár pre sexuológiu. Od roku 2011 pracuje ako urológ a andrológ na svojej neštátnej urologickej ambulancii na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach.

V roku 1995 absolvoval na SZU v Bratislave atestáciu I. stupňa z urológie, v roku 1999 špecializačnú atestáciu zo sexuológie a v roku 2005 špecializáciu v odbore urológia. V roku 2009 obhájil dizertačnú prácu v odbore chirurgia. Vo svojej privátnej ambulancií sa zaoberá sexuologickými ochoreniami najmä u mužov. Ide predovšetkým o poruchy plodnosti, poruchy erekcie a ejakulácie. V oblasti urológie sa zaoberá ochoreniami u mužov, žien aj detí. Je členom výboru Slovenskej urologickej spoločnosti a Slovenskej sexuologickej spoločnosti a držiteľom Ceny Slovenskej urologickej spoločnosti za Najlepšiu publikáciu v roku 1997, 2004, 2010 a 2015.

Partneri

Laboratóriá MEDIREX

K diagnostike a liečbe neplodnosti pristupujeme komplexne, preto je pre nás dôležitá spolupráca so silnými partnermi. Laboratóriá Medirex Group sú na Slovensku špičkou v oblasti laboratórnej diagnostiky. Vďaka komplexnosti a širokej palete vyšetrení vo všetkých odvetviach laboratórnej diagnostiky od reprodukčnej imunológie, lekárskej genetiky, biochémie, hematológie, ale aj cytológie a biopsie, ktorými Medirex Group disponuje, vieme priniesť do diagnostiky a liečby reprodukčného zdravia párov vysoký štandard vedúci k úspešnej liečbe našich klientov.

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Zvoľte mesto
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Zvoľte mesto
Gyncare KOŠICEGyncare NITRA