Leczenie niepłodności

Uzupełniające metody leczenia

Uzupełniające metody leczenia

Mikromanipulacyjne techniki zapłodnienie komórek jajowych plemnikami

ICSI – Intracytoplazmatyczna iniekcja wyselekcjonowanych plemników

Intracytoplazmatyczna iniekcja wyselekcjonowanych plemników (ISCI) polega na zapłodnieniu komórki jajowej poprzez bezpośrednie wkłucie plemnika do wnętrza dojrzałej komórki jajowej. Plemnik wybierany jest pod kątem jego kształtu i ruchliwości; przed samym zabiegiem ICSI można też zastosować jedną z metod selekcji plemników.

ICSI zalecamy w razie:

 • stwierdzenia wartości parametrów nasienia poza normą,
 • niepłodności nie dającej się wyjaśnić,
 • pacjentki, która osiągnęła wiek 37 lat,
 • stwierdzenia endometriozy u kobiety,
 • jeżeli podczas poprzedniej procedury IVF nie doszło do zapłodnienia komórek jajowych w trakcie standardowego procesu zapłodnienia.

Cena badania (1 – 3 oocyty) 250 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tego badania. Ubezpieczeni w Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych Union, którzy spełniają ustalone kryteria, dopłacają kwotę 50 €.

 Cena badania (co najmniej 4 oocyty) 400 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tego badania. Ubezpieczeni w Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych Union, którzy spełniają ustalone kryteria, dopłacają kwotę 200 €.

IMSI – Intracytoplazmatyczna iniekcja plemników morfologicznie wyselekcjonowanych

Jest to metoda wyboru plemników podczas procedury ICSI, polegająca na maksymalnym powiększeniu mikroskopowym plemników. Chodzi o modyfikację metody CSI, podczas której embriolog dokonają oceny minimalnych defektów kształtu plemników, aby dokonać wyboru plemnika optymalnego do zapłodnienia komórki jajowej. Z metody IMSI nie można korzystać w przypadku bardzo niskiej liczby plemników w ejakulacie.
Cena badania wynosi 150 €.Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tego badania.

PICSI – Intracytoplazmatyczna iniekcja wyselekcjonowanych plemników

Jest to metoda wyboru plemników podczas ICSI, polegająca na ocenie zmian membrany powierzchniowej plemnika. Przed procedurą ICSI plemniki zostaną przepuszczone przez płytkę, którą swoją budową naśladuje warstwy ochronne komórki jajowej. Potem do zapłodnienia będą wykorzystane te z nich, które potrafią przylgnąć do płytki. Wyselekcjonowane w ten sposób plemniki są z dużym prawdopodobieństwem genetycznie zdrowe i mają dużo większe szanse zapłodnienia komórki jajowej. 

Kiedy ta metoda jest stosowana?

 • W przypadkach patologicznych zmian parametrów nasienia
 • W razie nieoptymalnego rozwoju zarodków w poprzednich cyklach IVF, jeżeli zakładamy, że problemem jest jakość plemników.
 • W razie powtórzenia się nieudanych cykli IVF z powodu problemu z transferem wartościowych zarodków.

Cena procedury wynosi 120 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

Oosight spindle view

Specjalna technika mikroskopowa umożliwiająca prezentację wrzeciona podziałowego komórki jajowej, dzięki czemu można prawidłowo zaplanować zapłodnienie metodą ICSI. Tę metodę zaleca się w przypadku pacjentek, które ukończyły wiek 37 lat, kobiet u których można pobrać jedynie małą liczbę komórek jajowych, u których we wcześniejszym cyklu IVF doszło do nieadekwatnego rozwoju zarodków pomimo stwierdzenia normalnych parametrów nasienia, w razie braku optymalnego obrazu mikroskopowego komórek jajowych, korzystania z zamrożonych komórek jajowych oraz w razie małej procentowo liczby zapłodnionych komórek jajowych podczas poprzedniego cyklu IVF-ICSI.
Cena procedury wynosi 300 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.


Techniki separowania plemników

MACS – magnetyczna aktywacja selekcji plemników

Metoda selekcji plemników umożliwiająca oddzielenie od plemników pełnowartościowych, plemników uszkodzonych – apotycznych, charakteryzujących się dużą procentowo liczbą fragmentaryzacji informacji genetycznej. Wynikiem tej procedury jest zgrupowanie plemników niosących nieuszkodzoną informację genetyczną (prawidłowe DNA), które mają największą szansę zapłodnienia komórki jajowej. W odróżnieniu od metod IMSI i PICSI, odseparowane w taki sposób plemniki można też wykorzystać w metodach prokreacji medycznie wspomaganej – inseminacji, IVF, ICSI; można je nawet zamrozić do aplikacji w przyszłości.
Cena procedury wynosi 270 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

MSS (Microfluidic sperm sorting)

Metoda selekcji plemników oparta na zmianach ruchliwości plemników w zależności od ich jakości.
Oddzielanie ma miejsce na specjalnej płytce z osobnymi sekcjami, które separują od pozostałych plemniki charakteryzujące się optymalną ruchliwością i zdolnością do zapłodnienia. W odróżnieniu od metod IMSI i PICSI, odseparowane w taki sposób plemniki można też wykorzystać w metodach prokreacji medycznie wspomaganej – inseminacji, IVF, ICSI; można je nawet zamrozić do aplikacji w przyszłości.
Cena procedury wynosi 250 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.


Sposoby kultywacji zarodków:

Przedłużona kultywacja zarodków (do 5 dnia rozwoju zarodka)

Rozwój zarodków w warunkach laboratoryjnych do stadium blastocysty ekspandowanej, która powstaje 5 – 6 dnia po zapłodnieniu. Powodzenie przenoszenia blastocyst jest wyższe niż zarodków w niższych stadiach rozwoju, ponieważ w przeważającej ilości przypadków dzielenie się zarodków ustaje w 3 – 4 dniu ich rozwoju. Transfer blastocyst zastępuje transfer tych embrionów, które w tym samym czasie, w warunkach laboratoryjnych, przestałyby się rozwijać. Efektywność kultywacji przedłużonej oceniana jest na podstawie liczby zapłodnionych oocytów oraz pozostałych parametrów i należy ją skonsultować z embriologiem.
Cena procedury wynosi 200 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

Kultywacja embrionów w „Timelapse System“

Specjalistyczne urządzenie do kultywacji embrionów preferujące indywidualny rozwój każdego zarodka w oddzielnej sekcji. W urządzeniu tym jest sporządzana fotografia każdego z zarodków co 20 – 30 minut, następnie zdjęcia te są specjalistyczne przetwarzane. Zaletą tej metody kultywacji jest również to, że zarodka nie trzeba wyjmować z inkubatora w trakcie procesu rozwoju (gwarancja stałych warunków rozwoju zarodków) oraz możliwość dokonania przez embriologa oceny regularności i terminowości podziału każdego z zarodków tak, aby móc wybrać zarodek o największym potencjale transplantacyjnym.
Cena procedury wynosi 300 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

Kultywacja zarodków w inkubatorze wielokomorowym

W przypadku zastosowania metody kultywacji embrionów w inkubatorze wielokomorowym, każdej z pacjentek oddaje się do dyspozycji maleńką część inkubatora dla jej własnego zarodka. W porównaniu z kultywacją klasyczną nie ma potrzeby przerywania pobytu zarodka w optymalnym dla niego otoczeniu, niezbędnym do prawidłowego dzielenia się, za każdym razem, kiedy embriolog potrzebuje skontrolować zarodki innej pacjentki. Stałe warunki otoczenia w inkubatorze polepszają rozwój embrionalny zarodków i tym samym rosną szanse na ich zagnieżdżenie się w macicy i dalszy rozwój.
Cena procedury wynosi 100 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

EmbryoGen – medium kultywacyjne

Specjalne medium kultywacyjne przeznaczone dla pacjentek, u których w przeszłości dochodziło do poronień. Zawiera specyficzne czynniki wzrostu (GM-CSM), zwiększające liczbę prawidłowo dzielących się zarodków. Oprócz pacjentek, u których w przeszłości dochodziło do poronień, stosowanie tego preparatu jest zalecane w przypadku problemów z zagnieżdżeniem się zarodka po przeniesieniu go do macicy, jak również w przypadkach niepłodności niewyjaśnionej. Medium to można aplikować po upływie 3 dni od zapłodnienia.
Cena procedury wynosi100 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

EmbryoGen/BlastGen

Specjalne medium kultywacyjne przeznaczone dla pacjentek, u których w przeszłości dochodziło do poronień. Zawiera specyficzne czynniki wzrostu (GM-CSM), zwiększające liczbę prawidłowo dzielących się zarodków. Oprócz pacjentek, u których w przeszłości dochodziło do poronień, stosowanie tego preparatu jest zalecane w przypadku problemów z zagnieżdżeniem się zarodka po przeniesieniu go do macicy, jak również w przypadkach niepłodności niewyjaśnionej. Medium to można aplikować po upływie 6 dni od zapłodnienia.
Cena procedury wynosi 120 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.


Metody uzupełniające podczas transferu zarodków:

Hatching (AH) wspomagany laserowo.

Przerwanie osłony zarodka promieniem lasera. W okresie do 6 dnia od zapłodnienia embrion jest otoczony specyficzną osłoną – zwaną zona pellucida (osłona przejrzysta). Z osłony tej zarodek musi się wydostać, aby zagnieździć się w macicy. Zbyt gruba osłona może być przyczyną niemożności wydostania się zarodka i zagnieżdżenia się go w macicy. Przecięcie osłony promieniem lasera jest bezpieczne i nie stanowi ryzyka dla dalszego rozwoju zarodka.
Cena procedury wynosi 150 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

Zmniejszenie grubości osłony przejrzystej (zona pellucida) za pomocą techniki laserowej (LAZT)

Przerwanie osłony zarodka promieniem lasera. W okresie do 6 dnia od zapłodnienia embrion jest otoczony specyficzną osłoną – zwaną zona pellucida (osłona przejrzysta). Z osłony tej zarodek musi się wydostać, aby zagnieździć się w macicy. Zbyt gruba osłona może być przyczyną niemożności wydostania się zarodka i zagnieżdżenia się go w macicy. Zmniejszenie grubości osłony na konkretnej powierzchni promieniem lasera jest bezpieczne i nie stanowi ryzyka dla dalszego rozwoju zarodka.
Cena procedury wynosi 170 €.Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

Embryo glue

Zwyczajowo nazywany klejem do zarodków – specjalny środek (roztwór), w którym embrion przenoszony jest do macicy. Skład chemiczny tego preparatu jest bardzo zbliżony do płynu występującego w macicy w normalnych okolicznościach, przy czym odznacza się większą gęstością w porównaniu z innymi preparatami wykorzystywanymi do transferu. Powinno to zapewnić optymalne warunki do dalszego rozwoju zarodka oraz zminimalizować ryzyko przemieszczania się zarodka w drogach rodnych kobiety po przetransferowaniu go.
Cena procedury wynosi 120 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

 • VŠZP
 • UNION
 • Dôvera
 • Samoplatca
NázovSuma na úhradu
Techniki zapładniania oocytów
Intracytoplazmatyczna iniekcja plemników (ISCI) – minimalnie 1-3 oocytySuma na úhradu
250 €250 €50 €250 €
Oocyty (ICSI) w ramach 3 cyklu realizowanego w naszym CentrumSuma na úhradu
0 €0 €0 €0 €
Intracytoplazmatyczna iniekcja plemników (ISCI) – minimalnie 4 oocytySuma na úhradu
400 €400 €200 €400 €
Intracytoplazmatyczna iniekcja plemników morfologicznie wyselekcjonowanych (IMSI)Suma na úhradu
150 €150 €150 €150 €
Zapłodnienie jajeczek metodą ICSI za pomocą Oosight System-Spindle View (zawsze jest wymagane ICSI)Suma na úhradu
300 €300 €300 €300 €
Metoda selekcji plemników
Intracytoplazmatyczna iniekcja wyselekcjonowanych plemników (PICSI) (zawsze wymagane jest ICSI)Suma na úhradu
120 €120 €120 €120 €
Magnetyczna aktywacja selekcji plemników (MACS )Suma na úhradu
270 €270 €270 €270 €
Microfluidic sperm sorting (MSS)Suma na úhradu
250 €250 €250 €250 €
Sposoby kultywacji zarodków
Kultywacja przedłużona (kultywacja zarodków do 5 dnia rozwoju)Suma na úhradu
200 €200 €200 €200 €
Kultywacja przedłużona (kultywacja zarodków do 5 dnia rozwoju) w trakcie 3 cyklu przeprowadzanego w naszym CentrumSuma na úhradu
0 €0 €0 €0 €
Monitoring ciągły zarodków "Timelapse System"Suma na úhradu
300 €300 €300 €300 €
Ciągły monitoring zarodków „Timelapse System“ dla trzeciego cyklu wykonywanego w naszym CentrumSuma na úhradu
0 €0 €0 €0 €
EmbryoGen (kultywacja zarodków przez 3 dni)Suma na úhradu
100 €100 €100 €100 €
EmbryoGen/BlastGen (kultywacja zarodków przez 5 dni)Suma na úhradu
120 €120 €120 €120 €
Kultywacja indywidualna zarodków w inkubatorze komorowymSuma na úhradu
100 €100 €100 €100 €
Maturacja oocytów in vitro Suma na úhradu
500 €500 €500 €500 €
Metody uzupełniające podczas transferu zarodków
Hatching (AH) wspomagany laserowoSuma na úhradu
150 €150 €150 €150 €
Zmniejszenie grubości osłony przejrzystej (zona pellucida) za pomocą techniki laserowej (LAZT)Suma na úhradu
170 €170 €170 €170 €
Embryo glueSuma na úhradu
120 €120 €120 €120 €

W okresie 20 lat pomogliśmy tysiącom par spełnić swój sen o dziecku.

Zamów sobie konsultację, a pomożemy też i Tobie.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ +421 800 300 000 +421 800 300 000 UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ
Gyncare logo

Je nám ľúto, web gyncare.sk nie je možné prezerať cez váš internetový prehliadač.

Pravdepodobne používate už nepodporovanú verziu. Z tohto dôvodu vám odporúčame nainštalovať si najnovšiu verziu Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox. Prostredníctvom týchto prehliadačov si užijete náš web v celej kráse.

stiahnuť prehliadač google chrome