Leczenie niepłodności

Uzupełniające metody leczenia IVF

Uzupełniające metody leczenia IVF

Mikromanipulacyjne techniki zapłodnienie komórek jajowych plemnikami

ICSI – Intracytoplazmatyczna iniekcja wyselekcjonowanych plemników

Intracytoplazmatyczna iniekcja wyselekcjonowanych plemników (ISCI) polega na zapłodnieniu komórki jajowej poprzez bezpośrednie wkłucie plemnika do wnętrza dojrzałej komórki jajowej. Plemnik wybierany jest pod kątem jego kształtu i ruchliwości; przed samym zabiegiem ICSI można też zastosować jedną z metod selekcji plemników.

ICSI zalecamy w razie:

 • stwierdzenia wartości parametrów nasienia poza normą,
 • niepłodności nie dającej się wyjaśnić,
 • pacjentki, która osiągnęła wiek 37 lat,
 • stwierdzenia endometriozy u kobiety,
 • jeżeli podczas poprzedniej procedury IVF nie doszło do zapłodnienia komórek jajowych w trakcie standardowego procesu zapłodnienia.

Cena badania (1 – 3 oocyty) 250 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tego badania. Ubezpieczeni w Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych Union, którzy spełniają ustalone kryteria, dopłacają kwotę 50 €.

 Cena badania (co najmniej 4 oocyty) 400 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tego badania. Ubezpieczeni w Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych Union, którzy spełniają ustalone kryteria, dopłacają kwotę 200 €.

IMSI – Intracytoplazmatyczna iniekcja plemników morfologicznie wyselekcjonowanych

Jest to metoda wyboru plemników podczas procedury ICSI, polegająca na maksymalnym powiększeniu mikroskopowym plemników. Chodzi o modyfikację metody CSI, podczas której embriolog dokonają oceny minimalnych defektów kształtu plemników, aby dokonać wyboru plemnika optymalnego do zapłodnienia komórki jajowej. Z metody IMSI nie można korzystać w przypadku bardzo niskiej liczby plemników w ejakulacie.
Cena badania wynosi 150 €.Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tego badania.

Oosight spindle view

Specjalna technika mikroskopowa umożliwiająca prezentację wrzeciona podziałowego komórki jajowej, dzięki czemu można prawidłowo zaplanować zapłodnienie metodą ICSI. Tę metodę zaleca się w przypadku pacjentek, które ukończyły wiek 37 lat, kobiet u których można pobrać jedynie małą liczbę komórek jajowych, u których we wcześniejszym cyklu IVF doszło do nieadekwatnego rozwoju zarodków pomimo stwierdzenia normalnych parametrów nasienia, w razie braku optymalnego obrazu mikroskopowego komórek jajowych, korzystania z zamrożonych komórek jajowych oraz w razie małej procentowo liczby zapłodnionych komórek jajowych podczas poprzedniego cyklu IVF-ICSI.
Cena procedury wynosi 300 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.


Techniki separowania plemników

Selekcja plemników przez wiązanie kwasu hialuronowego (ICSI wybranych plemników)

Metoda selekcji plemników do ICSI opiera się na jakości błony powierzchniowej plemników. Otóż tylko dojrzałe plemniki mają na swojej powierzchni miejsca wiązania kwasu hialuronowego.  Przed ICSI plemniki są nakładane na płytkę przypominającą skorupki jaj (płytka PICSI) lub hodowane w roztworze zawierającym kwas hialuronowy (SpermSlow). Do zapłodnienia komórki jajowej wykorzystuje się następnie tylko plemniki wykazujące oznaki wiązania kwasu hialuronowego. Z dużym prawdopodobieństwem wyselekcjonowane w ten sposób plemniki są genetycznie zdrowsze i mają dużo większe szanse zapłodnienia komórki jajowej. Jednocześnie wiele badań potwierdziło mniejsze ryzyko poronienia przy użyciu tej metody.

Kiedy stosuje się tę metodę?

 • W przypadku pacjentów z patologicznymi parametrami nasienia.
 • W razie nieoptymalnego rozwoju zarodków w poprzednich cyklach IVF, jeśli zakładamy iż problemem jest jakość plemników.
 • W razie powtórzenia się nieudanych cykli IVF polegających na problemie z transferem wartościowych zarodków.
 • W przypadku par, które w przeszłości doznały poronienia.
 • W przypadku pacjentów w podeszłym wieku.

Cena procedury wynosi 120 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

MACS – magnetyczna aktywacja selekcji plemników

Metoda selekcji plemników umożliwiająca oddzielenie od plemników pełnowartościowych, plemników uszkodzonych – apotycznych, charakteryzujących się dużą procentowo liczbą fragmentaryzacji informacji genetycznej. Wynikiem tej procedury jest zgrupowanie plemników niosących nieuszkodzoną informację genetyczną (prawidłowe DNA), które mają największą szansę zapłodnienia komórki jajowej. W odróżnieniu od metod IMSI i PICSI, odseparowane w taki sposób plemniki można też wykorzystać w metodach prokreacji medycznie wspomaganej – inseminacji, IVF, ICSI; można je nawet zamrozić do aplikacji w przyszłości.
Cena procedury wynosi 270 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

MSS (Microfluidic sperm sorting)

Metoda selekcji plemników oparta na zmianach ruchliwości plemników w zależności od ich jakości.
Oddzielanie ma miejsce na specjalnej płytce z osobnymi sekcjami, które separują od pozostałych plemniki charakteryzujące się optymalną ruchliwością i zdolnością do zapłodnienia. W odróżnieniu od metod IMSI i PICSI, odseparowane w taki sposób plemniki można też wykorzystać w metodach prokreacji medycznie wspomaganej – inseminacji, IVF, ICSI; można je nawet zamrozić do aplikacji w przyszłości.
Cena procedury wynosi 250 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.


Sposoby kultywacji zarodków:

Przedłużona kultywacja zarodków (do 5 dnia rozwoju zarodka)

Rozwój zarodków w warunkach laboratoryjnych do stadium blastocysty ekspandowanej, która powstaje 5 – 6 dnia po zapłodnieniu. Powodzenie przenoszenia blastocyst jest wyższe niż zarodków w niższych stadiach rozwoju, ponieważ w przeważającej ilości przypadków dzielenie się zarodków ustaje w 3 – 4 dniu ich rozwoju. Transfer blastocyst zastępuje transfer tych embrionów, które w tym samym czasie, w warunkach laboratoryjnych, przestałyby się rozwijać. Efektywność kultywacji przedłużonej oceniana jest na podstawie liczby zapłodnionych oocytów oraz pozostałych parametrów i należy ją skonsultować z embriologiem.
Cena procedury wynosi 200 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

Kultywacja embrionów w „Time-lapse System“

Specjalistyczne urządzenie do kultywacji embrionów preferujące indywidualny rozwój każdego zarodka w oddzielnej sekcji. W urządzeniu tym jest sporządzana fotografia każdego z zarodków co 20 – 30 minut, następnie zdjęcia te są specjalistyczne przetwarzane. Zaletą tej metody kultywacji jest również to, że zarodka nie trzeba wyjmować z inkubatora w trakcie procesu rozwoju (gwarancja stałych warunków rozwoju zarodków) oraz możliwość dokonania przez embriologa oceny regularności i terminowości podziału każdego z zarodków tak, aby móc wybrać zarodek o największym potencjale transplantacyjnym.
Cena procedury wynosi 300 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

Kultywacja zarodków w inkubatorze wielokomorowym

W przypadku zastosowania metody kultywacji embrionów w inkubatorze wielokomorowym, każdej z pacjentek oddaje się do dyspozycji maleńką część inkubatora dla jej własnego zarodka. W porównaniu z kultywacją klasyczną nie ma potrzeby przerywania pobytu zarodka w optymalnym dla niego otoczeniu, niezbędnym do prawidłowego dzielenia się, za każdym razem, kiedy embriolog potrzebuje skontrolować zarodki innej pacjentki. Stałe warunki otoczenia w inkubatorze polepszają rozwój embrionalny zarodków i tym samym rosną szanse na ich zagnieżdżenie się w macicy i dalszy rozwój.
Cena procedury wynosi 100 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

EmbryoGen – medium kultywacyjne

Specjalne medium kultywacyjne przeznaczone dla pacjentek, u których w przeszłości dochodziło do poronień. Zawiera specyficzne czynniki wzrostu (GM-CSM), zwiększające liczbę prawidłowo dzielących się zarodków. Oprócz pacjentek, u których w przeszłości dochodziło do poronień, stosowanie tego preparatu jest zalecane w przypadku problemów z zagnieżdżeniem się zarodka po przeniesieniu go do macicy, jak również w przypadkach niepłodności niewyjaśnionej. Medium to można aplikować po upływie 3 dni od zapłodnienia.
Cena procedury wynosi100 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

EmbryoGen/BlastGen

Specjalne medium kultywacyjne przeznaczone dla pacjentek, u których w przeszłości dochodziło do poronień. Zawiera specyficzne czynniki wzrostu (GM-CSM), zwiększające liczbę prawidłowo dzielących się zarodków. Oprócz pacjentek, u których w przeszłości dochodziło do poronień, stosowanie tego preparatu jest zalecane w przypadku problemów z zagnieżdżeniem się zarodka po przeniesieniu go do macicy, jak również w przypadkach niepłodności niewyjaśnionej. Medium to można aplikować po upływie 6 dni od zapłodnienia.
Cena procedury wynosi 120 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.


Metody uzupełniające podczas transferu zarodków:

Hatching (AH) wspomagany laserowo.

Przerwanie osłony zarodka promieniem lasera. W okresie do 6 dnia od zapłodnienia embrion jest otoczony specyficzną osłoną – zwaną zona pellucida (osłona przejrzysta). Z osłony tej zarodek musi się wydostać, aby zagnieździć się w macicy. Zbyt gruba osłona może być przyczyną niemożności wydostania się zarodka i zagnieżdżenia się go w macicy. Przecięcie osłony promieniem lasera jest bezpieczne i nie stanowi ryzyka dla dalszego rozwoju zarodka.
Cena procedury wynosi 150 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

Zmniejszenie grubości osłony przejrzystej (zona pellucida) za pomocą techniki laserowej (LAZT)

Przerwanie osłony zarodka promieniem lasera. W okresie do 6 dnia od zapłodnienia embrion jest otoczony specyficzną osłoną – zwaną zona pellucida (osłona przejrzysta). Z osłony tej zarodek musi się wydostać, aby zagnieździć się w macicy. Zbyt gruba osłona może być przyczyną niemożności wydostania się zarodka i zagnieżdżenia się go w macicy. Zmniejszenie grubości osłony na konkretnej powierzchni promieniem lasera jest bezpieczne i nie stanowi ryzyka dla dalszego rozwoju zarodka.
Cena procedury wynosi 170 €.Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

Embryo glue

Zwyczajowo nazywany klejem do zarodków – specjalny środek (roztwór), w którym embrion przenoszony jest do macicy. Skład chemiczny tego preparatu jest bardzo zbliżony do płynu występującego w macicy w normalnych okolicznościach, przy czym odznacza się większą gęstością w porównaniu z innymi preparatami wykorzystywanymi do transferu. Powinno to zapewnić optymalne warunki do dalszego rozwoju zarodka oraz zminimalizować ryzyko przemieszczania się zarodka w drogach rodnych kobiety po przetransferowaniu go.
Cena procedury wynosi 120 €. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa kosztów tej procedury.

 • Samopłatni
TytułKwota do zapłacenia
Techniki zapładniania oocytów
Intracytoplazmatyczna iniekcja plemników (ISCI) – minimalnie 1-3 oocytyKwota do zapłacenia
250 €250 €50 €250 €
Oocyty (ICSI) w ramach 3 cyklu realizowanego w naszym CentrumKwota do zapłacenia
0 €0 €0 €0 €
Intracytoplazmatyczna iniekcja plemników (ISCI) – minimalnie 4 oocytyKwota do zapłacenia
400 €400 €200 €400 €
Intracytoplazmatyczna iniekcja plemników morfologicznie wyselekcjonowanych (IMSI)Kwota do zapłacenia
150 €150 €150 €150 €
Zapłodnienie jajeczek metodą ICSI za pomocą Oosight System-Spindle View (zawsze jest wymagane ICSI)Kwota do zapłacenia
300 €300 €300 €300 €
Metoda selekcji plemników
Selekcja plemników przez wiązanie kwasu hialuronowego (ICSI wybranych plemników)Kwota do zapłacenia
120 €120 €120 €120 €
Magnetyczna aktywacja selekcji plemników (MACS )Kwota do zapłacenia
270 €270 €270 €270 €
Microfluidic sperm sorting (MSS)Kwota do zapłacenia
250 €250 €250 €250 €
Sposoby kultywacji zarodków
Kultywacja przedłużona (kultywacja zarodków do 5 dnia rozwoju)Kwota do zapłacenia
200 €200 €200 €200 €
Kultywacja przedłużona (kultywacja zarodków do 5 dnia rozwoju) w trakcie 3 cyklu przeprowadzanego w naszym CentrumKwota do zapłacenia
0 €0 €0 €0 €
Monitoring ciągły zarodków "Time-lapse System" (EmbryoScope+, ESCO Miri)Kwota do zapłacenia
300 €300 €300 €300 €
Ciągły monitoring zarodków „Timelapse System“ dla trzeciego cyklu wykonywanego w naszym CentrumKwota do zapłacenia
0 €0 €0 €0 €
EmbryoGen (kultywacja zarodków przez 3 dni)Kwota do zapłacenia
100 €100 €100 €100 €
EmbryoGen/BlastGen (kultywacja zarodków przez 5 dni)Kwota do zapłacenia
120 €120 €120 €120 €
Kultywacja indywidualna zarodków w inkubatorze komorowymKwota do zapłacenia
100 €100 €100 €100 €
Maturacja oocytów in vitro Kwota do zapłacenia
500 €500 €500 €500 €
Metody uzupełniające podczas transferu zarodków
Hatching (AH) wspomagany laserowoKwota do zapłacenia
150 €150 €150 €150 €
Zmniejszenie grubości osłony przejrzystej (zona pellucida) za pomocą techniki laserowej (LAZT)Kwota do zapłacenia
170 €170 €170 €170 €
Embryo glueKwota do zapłacenia
120 €120 €120 €120 €

W okresie 20 lat pomogliśmy tysiącom par spełnić swój sen o dziecku.

Zamów sobie konsultację, a pomożemy też i Tobie.

Chętnie powitamy Państwa w naszym Centrum Reprodukcji Wspomaganej Gyncare w Nitrze, Koszycach

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ 0800 300 000 / Po-Pia: 7.30-15.300800 300 000 Po-Pia: 7.00-15.30 UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ
Gyncare logo
Je nám ľúto, web gyncare.sk nie je možné prezerať cez váš internetový prehliadač.

Pravdepodobne používate už nepodporovanú verziu. Z tohto dôvodu vám odporúčame nainštalovať si najnovšiu verziu Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox. Prostredníctvom týchto prehliadačov si užijete náš web v celej kráse.

stiahnuť prehliadač google chrome
Gyncare Vyhľadávanie