Najčastejšie otázky

Zhrnuli sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky. Odpovedajú priamo naši odborníci z Centra asistovanej reprodukcie Gyncare.

Na vaše ďalšie otázky nájdete odpovede aj v krátkych videách.

Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať.

Nemusíte sa obávať žiadneho z nich, treba byť však pripravená na to, že stimulácia vaječníkov pred umelým oplodnením je spojená s aplikáciou injekcií. Tie si picháte sama tenkou ihlou podkožne do oblasti pupka. Ide o podávanie hormonálnych injekcií, ktoré navodia rast viacerých folikulov vo vaječníkoch. Toto zväčšenie vaječníkov môže byť spojené s miernou bolestivosťou v podbruší. Samotný odber vajíčok prebieha v krátkodobej celkovej anestézii (trvá približne 5 – 10 min.) a nie je bolestivý.

Počet cyklov umelého oplodnenia nie je limitovaný, to znamená, že nie je stanovená horná hranica počtu cyklov, ktoré môže žena za svoj život absolvovať. V prípade opakovaného neúspechu s vlastnými vajíčkami a partnerovými spermiami však vieme navrhnúť alternatívu použitia buď darcovských vajíčok, alebo darcovských spermií, samozrejme, po individuálnom zhodnotení príčin nedosiahnutia tehotenstva. Často  je to zlá kvalita gamét alebo embryí.

Cena liečby neplodnosti je vysoko individuálna. Závisí od viacerých faktorov, predovšetkým od príčin, ktoré k neplodnosti vedú.
Zdravotné poisťovne hradia v súčasnosti 3 cykly IVF do dovŕšenia 39 rokov a 364 dní veku ženy. Ide o úhradu iba základných výkonov (odber vajíčok, ich oplodnenie klasickou insemináciou a kultiváciu embrya do 48 hodín).

Na zvýšenie úspešnosti umelého oplodnenia v našich centrách odporúčame párom využiť doplnkové laboratórne metódy. Doplatok pacientov za tieto výkony sa pohybuje v rozmedzí od 1000 eur do 2600 eur. Pri vážnych genetických problémoch to môže byť aj viac.

Zdravotné poisťovne uhrádzajú 3 cykly umelého oplodnenia do dovŕšenia 39 rokov a 364 dní života ženy, ak bola potvrdená príčina neplodnosti buď na strane ženy, muža, alebo obidvoch partnerov súčasne. V rámci úhrady cyklov IVF sa hradí väčšia časť ceny liekov, ako aj výkonov spojených s umelým oplodnením. Istú časť výkonov však poisťovňa nehradí a tie si pacient uhrádza sám – ide o mikromanipulačné techniky oplodnenia vajíčok, mrazenie embryí a rovnako predimplantačné genetické vyšetrenie embryí. Samozrejme, doplatky za výkony nad rámec poisťovne sa odvíjajú od toho, aké techniky asistovanej reprodukcie sa budú realizovať u daného páru. Umelé oplodnenie sa neuhrádza ženám, ktoré v minulosti podstúpili umelé prerušenie tehotenstva alebo sterilizáciu na vlastnú žiadosť.

Nie, umelé oplodnenie môže podstúpiť iba pár. Partner musí uznať otcovstvo.

O ďalšom postupe rozhodne váš ošetrujúci lekár. Možností je niekoľko, všetky však závisia od vášho zdravotného stavu a okolností.

Áno, hormonálna liečba je pre ženu bezpečná, ak prebieha pod dozorom odborníkov. Ak sa vyskytnú akékoľvek nežiaduce účinky, ihneď ich prekonzultujte s ošetrujúcim lekárom.

Hranica na absolvovanie IVF v podstate neexistuje. Po 40. roku života si však pacientka celý zákrok hradí sama. Treba tiež rátať s tým, že po dosiahnutí tohto veku sa šanca na otehotnenie výrazne znižuje a platí to aj v prípade umelého oplodnenia.

Frekvencia vašich návštev bude závisieť od konkrétneho postupu pri liečbe, v zásade však rátajte minimálne na začiatku celého procesu s niekoľkými návštevami do mesiaca.

Áno, žiaden z liečebných postupov si nevyžaduje dlhodobú práceneschopnosť. Na druhej strane však ženám odporúčame, aby sa v procese umelého oplodnenia šetrili a neprepínali svoje sily. V prípade, že vykonávate fyzicky náročnejšiu prácu, počas kritických období (po oplodnení) by ste mali zvážiť šetrný režim. Práceneschopnosť odporúčame aj ženám, ktoré pracujú v infekčnom prostredí, v prostredí s vyšším výskytom zdraviu škodlivých, prípadne toxických látok či žiarenia na pracovisku.

Percento detí s vrodenými vývojovými chybami narodenými po umelom oplodnení je mierne vyššie a predstavuje asi 4 %, v porovnaní s 2 % detí počatými prirodzene. Vyššie percento vrodených genetických chýb a genetických abnormalít je však spôsobené tým, že priemerný vek žien podstupujúcich umelé oplodnenie je vyšší ako priemerný vek tehotných žien všeobecne, a ako vieme, s vekom – hlavne po 35. roku – riziko týchto komplikácií v tehotnosti narastá. Preto každej žene, ktorá otehotnie po umelom oplodnení, odporúčame dôkladný skríning počas tehotnosti – optimálne v centre prenatálnej diagnostiky.

Partner by mal byť aktívnou súčasťou celého procesu snahy o dieťa, mal by sa zaujímať o svoju partnerku a byť jej oporou zo všetkých stránok. Jeho najväčšou úlohou v celom procese je podpora.

Nie, nie je. Prvá konzultácia je informatívna. Budeme sa snažiť poskytnúť vám všetky dôležité informácie a na rozhodovanie budete mať dostatok času.

Na vstupné vyšetrenie do niektorého z našich centier sa môžete objednať prostredníctvom kontaktov, ktoré nájdete na našej webovej stránke. Je ideálne, ak máte výmenný lístok od Vášho obvodného gynekológa. Termín úvodnej konzultácie u nás dostanete aj do dvoch týždňov

Určite si prineste všetky výsledky z predošlých vyšetrení, ktoré ste absolvovali, či už vy, alebo váš partner. Rovnako, ak ste sledovaná u endokrinológa, hematológa, diabetológa, doneste si správy zo špecializovanej ambulancie. Ak ste v minulosti podstúpili laparoskopické vyšetrenie, prípadne vám bola zisťovaná priechodnosť vajíčkovodov, doneste si na prvú konzultáciu správy z týchto výkonov. Ak ste ešte neboli na žiadnom zo spomínaných vyšetrení, všetky potrebné vyšetrenia si doplníme u nás.

Áno, partnerova účasť pri úvodnej konzultácii je žiaduca. Okrem psychologickej podpory je veľmi dôležité, aby bol informovaný o tom, čo vás čaká. Ide predsa o váš spoločný sen.

Endometrióza je sama osebe len diagnóza, ale reprodukčné ukazovatele môžu mať ženy s endometriózou diametrálne odlišné. Podľa štúdií endometrióza mierne znižuje úspešnosť  IVF liečby, ale ak sa žena s endometriózou pre cyklus IVF rozhodne ešte v čase, keď má dobrú zásobu vajíčok, tak kumulatívna úspešnosť oproti ženám, ktoré endometriózu nemajú, až taká diametrálne odlišná nie je. Ak sa však endometrióza dostane do štádia, keď poškodzuje funkciu vaječníkov a zásobu vajíčok,  bude aj celková úspešnosť toho procesu nižšia.

Genetické vyšetrenie embrya sa hradí samostatne. Cena za vyšetrenie jedného embrya sa v súčasnosti pohybuje okolo 350 €. Jedine zdravotná poisťovňa Union prispieva svojim poistencom na toto vyšetrenie, ale len pri špecifických indikáciách. To znamená v prípade, ak je v rodine potvrdený genetický dedičný problém a genetik odporučí genetické vyšetrenie embrya, aby sa toto ochorenie neprenášalo na ďalšie generácie. V takom prípade Union pacientom čiastočne uhrádza náklady na toto vyšetrenie do výšky  900 €.  Ostatné zdravotné poisťovne zatiaľ genetické vyšetrenie embryí neuhrádzajú.

Union je zatiaľ jediná poisťovňa, ktorá má reprodukčný program a uhrádza čiastočne nadštandardné vyšetrenie spermiogramu, ICSI a čiastočne aj genetické vyšetrenie.

Zatiaľ to tak nie je. Možno ste teraz vnukli poisťovni nejakú myšlienku, aby to urobila, ale nie, zatiaľ to tak nie je. V našom Centre asistovanej reprodukcie Gyncare vyžadujeme gynekologickú prehliadku, ak chce pacientka absolvovať liečbu IVF, tak musí mať vyšetrenú cytológiu a základné vyšetrenia, vo vyššom veku už aj ultrazvuk prsníkov, prípadne mamografiu. Vo vyššom veku vyžadujeme aj interné vyšetrenie.

Týka sa to len žien. Celá liečba neplodnosti sa týka len ženy a jej zdravotnej poisťovne. Teda aj v prípade, že je umelé oplodnenie indikované zo strany zhoršených parametrov spermiogramu u partnera, aj v takom prípade ide úhrada zo strany zdravotnej poisťovne ženy a veková hranica platí len pre ženu.

Áno. Každé centrum asistovanej reprodukcie to môže mať špecifické, ale my vyžadujeme predoperačné interné vyšetrenie.

Zistiť pohlavie vieme, ale oznámiť ho pacientom nemôžeme, pretože zo zákona nie je možná selekcia pohlavia embrya. Selekciu pohlavia realizujeme len v prípade, keď hrozí genetické ochorenie viazané na pohlavie. V iných prípadoch nemá pacient možnosť alebo právo získať informácie o pohlaví embryí.

Kedysi sme si mysleli, že AMH hovorí len o počte vajíčok, nie o ich kvalite. Dnes vieme, že to nie je pravda. K zníženej rezerve vo vaječníkoch (?) dochádza  z nejakej príčiny. Vaječník z nejakých dôvodov predčasne starne a nižšie hodnoty AMH alebo nižšia ovariálna rezerva je spojená s vyšším zastúpením geneticky nesprávnych vajíčok. Túto odpoveď je potrebné vnímať v kontexte. Ak má žena AMH 0,88, pretože jej z nejakého dôvodu jeden vaječník odobrali, tak nemá dôvod na vyššie zastúpenie geneticky nezdravých vajíčok v tom druhom vaječníku. Čiže ide aj o príčinu toho, prečo je AMH znížené. Ak je AMH znížené s prihliadnutím na vek z nevysvetliteľných príčin, znamená to, že naozaj z nevysvetliteľných príčin vaječník predčasne starne. V tomto prípade musíme predpokladať aj vyššie zastúpenie geneticky nesprávnych vajíčok.

V našom centre asistovanej reprodukcie  nerealizujeme darcovský program embryí od pacientov kvôli tomu, že ľudia, ktorí vstupujú do darcovského programu, vyžadujú nejaké garancie a chcú, aby mali darované vajíčka čo najvyššiu šancu na zdravé tehotenstvo. Pacient, ktorý ide do IVF programu, má zvyčajne  nejaký reprodukčný problém. Ak má pacientka vysoký zisk vajíčok a jej IVF je realizované z dôvodu patológie spermiogramu u partnera a žena má zrealizované všetky vyšetrenia, ktoré sú pre darcovský program nutné, jej vajíčka môžu ísť na darovanie, ak sa chce  so svojimi vajíčkami podeliť.

Za 20 rokov sme pomohli tisíckam párov splniť si svoj sen o dieťati.

Objednajte sa na konzultáciu a pomôžeme aj vám.

Radi vás privítame v našich priestoroch centra asistovanej reprodukcie Gyncare v Nitre alebo Košiciach

Objednať konzultáciu 0800 300 000 / Po-Pia: 7.30-15.300800 300 000 Po-Pia: 7.00-15.30 Objednať konzultáciu
Gyncare logo
Je nám ľúto, web gyncare.sk nie je možné prezerať cez váš internetový prehliadač.

Pravdepodobne používate už nepodporovanú verziu. Z tohto dôvodu vám odporúčame nainštalovať si najnovšiu verziu Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox. Prostredníctvom týchto prehliadačov si užijete náš web v celej kráse.

stiahnuť prehliadač google chrome
Gyncare Vyhľadávanie