FAQ Poradíme vám

Zhrnuli sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky. Odpovede prinášame priamo od našich odborníkov z centra asistovanej reprodukcie Gyncare.

Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať.

1

Sú výkony, ktoré podstúpim v centre asistovanej reprodukcie, bolestivé?

Nemusíte sa obávať žiadneho z nich, treba byť však pripravená na to, že stimulácia vaječníkov pred umelým oplodnením je spojená s aplikáciou injekcií. Tie si picháte sama tenkou ihlou podkožne do oblasti pupka. Ide o podávanie hormonálnych injekcií, ktoré navodia rast viacerých folikulov vo vaječníkoch. Toto zväčšenie vaječníkov môže byť spojené s miernou bolestivosťou v podbruší. Samotný odber vajíčok prebieha v krátkodobej celkovej anestézii (trvá približne 5 – 10 min.) a nie je bolestivý.


2

Koľko cyklov IVF môže žena absolvovať?

Počet cyklov umelého oplodnenia nie je limitovaný, to znamená, že nie je stanovená horná hranica počtu cyklov, ktoré môže žena za svoj život absolvovať. V prípade opakovaného neúspechu s vlastnými vajíčkami a partnerovými spermiami však vieme navrhnúť alternatívu použitia buď darcovských vajíčok, alebo darcovských spermií, samozrejme, po individuálnom zhodnotení príčin nedosiahnutia tehotenstva. Často  je to zlá kvalita gamét alebo embryí.


3

Zdravotné poisťovne uhrádzajú 3 cykly umelého oplodnenia do dovŕšenia 39 rokov a 364 dní života ženy, ak bola potvrdená príčina neplodnosti buď na strane ženy, muža, alebo obidvoch partnerov súčasne. V rámci úhrady cyklov IVF sa hradí väčšia časť ceny liekov, ako aj výkonov spojených s umelým oplodnením. Istú časť výkonov však poisťovňa nehradí a tie si pacient uhrádza sám – ide o mikromanipulačné techniky oplodnenia vajíčok, mrazenie embryí a rovnako predimplantačné genetické vyšetrenie embryí. Samozrejme, doplatky za výkony nad rámec poisťovne sa odvíjajú od toho, aké techniky asistovanej reprodukcie sa budú realizovať u daného páru. Umelé oplodnenie sa neuhrádza ženám, ktoré v minulosti podstúpili umelé prerušenie tehotenstva alebo sterilizáciu na vlastnú žiadosť.


4

Môže žena podstúpiť umelé oplodnenie, ak je sama?

Nie, umelé oplodnenie môže podstúpiť iba pár. Partner musí uznať otcovstvo.


5

Aký je postup, ak sa úspech nedostaví na prvýkrát?

O ďalšom postupe rozhodne váš ošetrujúci lekár. Možností je niekoľko, všetky však závisia od vášho zdravotného stavu a okolností.


6

Je hormonálna liečba pre ženu bezpečná?

Áno, hormonálna liečba je pre ženu bezpečná, ak prebieha pod dozorom odborníkov. Ak sa vyskytnú akékoľvek nežiaduce účinky, ihneď ich prekonzultujte s ošetrujúcim lekárom.


7

Do akého veku je možné absolvovať IVF?

Hranica na absolvovanie IVF v podstate neexistuje. Po 40. roku života si však pacientka celý zákrok hradí sama. Treba tiež rátať s tým, že po dosiahnutí tohto veku sa šanca na otehotnenie výrazne znižuje a platí to aj v prípade umelého oplodnenia.


8

Ako často budem musieť chodiť do centra?

Frekvencia vašich návštev bude závisieť od konkrétneho postupu pri liečbe, v zásade však rátajte minimálne na začiatku celého procesu s niekoľkými návštevami do mesiaca.


9

Budem môcť počas terapií pokračovať v práci?

Áno, žiaden z liečebných postupov si nevyžaduje dlhodobú práceneschopnosť. Na druhej strane však ženám odporúčame, aby sa v procese umelého oplodnenia šetrili a neprepínali svoje sily. V prípade, že vykonávate fyzicky náročnejšiu prácu, počas kritických období (po oplodnení) by ste mali zvážiť šetrný režim. Práceneschopnosť odporúčame aj ženám, ktoré pracujú v infekčnom prostredí, v prostredí s vyšším výskytom zdraviu škodlivých, prípadne toxických látok  či žiarenia na pracovisku.


10

Má umelé oplodnenie nejaký vplyv na zdravie dieťaťa?

Percento detí s vrodenými vývojovými chybami narodenými po umelom oplodnení je mierne vyššie a predstavuje asi 4 %, v porovnaní s 2 % detí počatými prirodzene. Vyššie percento vrodených genetických chýb a genetických abnormalít je však spôsobené tým, že priemerný vek žien podstupujúcich umelé oplodnenie je vyšší ako priemerný vek tehotných žien všeobecne, a ako vieme, s vekom – hlavne po 35. roku – riziko týchto komplikácií v tehotnosti narastá. Preto každej žene, ktorá otehotnie po umelom oplodnení, odporúčame dôkladný skríning počas tehotnosti – optimálne v centre prenatálnej diagnostiky.


11

Ako môže pomôcť partner pri celom procese?

Partner by mal byť aktívnou súčasťou celého procesu snahy o dieťa, mal by sa zaujímať o svoju partnerku a byť jej oporou zo všetkých stránok. Jeho najväčšou úlohou v celom procese je podpora.


12

Je prvá konzultácia v centre záväzná?

Nie, nie je. Prvá konzultácia je informatívna. Budeme sa snažiť  poskytnúť vám všetky dôležité informácie a na rozhodovanie budete mať dostatok času.


13

Ako sa dostanem na vyšetrenie do centra? Potrebujem odporúčanie od špecialistu?

Zdravotné poisťovne požadujú výmenný lístok od obvodného gynekológa pre ženu, ktorá chce podstúpiť vstupné vyšetrenia  a liečiť sa v centre asistovanej reprodukcie. Ak by ste ho nemali, musíte si uhradiť vyšetrenia sama. V čase koronavírusovej pandémie výmenný lístok nie je potrebný.


14

Čo si treba priniesť na prvú konzultáciu?

Určite si prineste všetky výsledky z predošlých vyšetrení, ktoré ste absolvovali, či už vy, alebo váš partner. Rovnako, ak ste sledovaná u endokrinológa, hematológa, diabetológa, doneste si správy zo špecializovanej ambulancie. Ak ste v minulosti podstúpili laparoskopické vyšetrenie, prípadne vám bola zisťovaná priechodnosť vajíčkovodov, doneste si  na prvú konzultáciu správy z týchto výkonov. Ak ste ešte neboli na žiadnom zo spomínaných vyšetrení, všetky potrebné vyšetrenia si doplníme u nás.


15

Mám so sebou priviesť aj partnera?

Áno, partnerova účasť pri úvodnej konzultácii je žiaduca. Okrem psychologickej podpory je veľmi dôležité, aby bol informovaný o tom, čo vás čaká. Ide predsa o váš spoločný sen. V súlade s prijatými protiepidemickými opatreniami v pandemickom období je prítomnosť partnera dočasne obmedzená.


  Ak si chcete dohodnúť bezplatnú konzultáciu alebo máte na nás otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára.

  Zvoľte mesto
  Gyncare KOŠICEGyncare NITRA


  Informácie o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

   Ak si chcete dohodnúť bezplatnú konzultáciu alebo máte na nás otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára.

   Zvoľte mesto
   Gyncare KOŠICEGyncare NITRA


   Informácie o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

   X

   Oslávte s nami 20. narodeniny

   V rámci našich osláv sme pre vás pripravili špeciálnu ponuku platnú po celý rok 2021.

   Chcem vedieť viac