späťspäť na Blog

Gyncare sa rozrastá: Už aj Nitra sa môže pochváliť centrom asistovanej reprodukcie

02. 10. 2019

Pomôcť stovkám šťastných párov splniť si sen o dieťatku sa podarilo odborníkom z Centra pre asistovanú reprodukciu Gyncare v Košiciach. V tomto poslaní sa rozhodli pokračovať aj na západnom Slovensku. Priamo v Nitre otvorila spoločnosť Gyncare v júni nové centrum asistovanej reprodukcie, ktoré je popri košickom centre druhým na Slovensku. Okrem erudovaného tímu odborníkov ponúka inovatívne metódy riešenia neplodnosti i najvyšší stupeň pohodlia pre pacientov.

 

Založené na dobrých základoch

Takmer dvadsaťročné skúsenosti Centra pre asistovanú reprodukciu Gyncare v Košiciach boli výbornou platformou pre vznik rovnakého v Nitre. Dlhoročná prax špičkových špecialistov vo svojom odbore je zárukou dosahovania čo najlepších výsledkov v liečbe neplodnosti párov.

Ponúkané riešenia sú „šité na mieru“

„Poskytujeme zdravotnú starostlivosť v oblasti veľmi citlivých, intímnych a osobných rozhodnutí, kde iba ideálna súhra najmodernejších prístrojov, najdostupnejších liečebných metód a osobného prístupu zaručuje čo najvyššiu úspešnosť. Aj preto od prvej návštevy u nás sa snažíme našim pacientom nájsť riešenie „šité na mieru“ s ľudským prístupom a VIP pocitom,“ priznáva Ing. Iveta Konýčková, senior embryologička v nitrianskom centre. V oboch centrách si zakladajú na poskytovaní nadštandardných služieb, odborných výkonov a moderných metodických postupov v oblasti asistovanej reprodukcie hradenej aj zo zdrojov verejného poistenia.

Moderné technológie stoja pri zrode nového života

„Väčšina párov u nás oceňuje odborné kvality personálu, pokoj a diskrétnosť a v neposlednom rade promptnosť poskytovania informácií o liečbe. Nezanedbateľnou oblasťou pri hodnotení má aj technologické vybavenie“, dodáva Ing. Iveta Konýčková. A práve tým sa môže Gyncare pochváliť.

Okrem štandardného najmodernejšieho technologického vybavenia dostanú klienti v týchto centrách oveľa viac. Popri práci s monitorovacím systémom „Time lapse“, ktorý zabezpečuje kontinuálny monitoring vývoja embryí, takisto používajú systém Log&GuardTM.  Ten nepretržite sleduje kritické parametre vo všetkých kľúčových prístrojoch, a tak majú pacienti 100 % istotu, že ich oocyty, embryá a spermie budú mať vždy zabezpečené štandardné podmienky.

Unikátny darcovský program ako súčasť komplexnej liečby neplodnosti

Takmer každá IVF klinika na Slovensku disponuje darcovským programom zameraným predovšetkým na oocyty a embryá. Avšak kvalita darcov a darkýň a najmä dostupnosť je častokrát poddimenzovaná. V Gyncare zaručuje program unikátnej databázy darcov/darkýň výber najvhodnejšej darkyne/darcu bez čakania. „Naše anonymné darkyne sú výhradne mladé ženy, ktoré sa rozhodli darovať oocyty a nikdy v liečbe neplodnosti nepristúpime k tomu, aby sme do darcovského programu zaradili nadbytočné oocyty našich pacientok,“ upozorňuje Ing. Iveta Konýčková.

V centrách disponujú najširšou databázou darcov spermií, ktorá umožňuje maximalizovať zhodu v požadovaných znakoch medzi darcom a partnerom pacientky. Podobné kritériá ako u vajíčok a spermií aplikujú i pre unikátnu databázu darcovských embryí, v prípadoch neplodnosti oboch partnerov.

Zároveň ponúkajú možnosť zmrazenia a uskladnenia vlastných zárodočných buniek (oocyty, spermie) ako rezervu, či už z dôvodu medicínskej indikácie (napr. onkoliečba), alebo ako prevencia či „poistka“ pre neskoršie obdobie.

O krok vpred vďaka zavádzaniu inovatívnych metód

„Sprístupňujeme jedinečné diagnostické vyšetrenia v rámci Slovenskej republiky, Inhibin B, hormonálne protilátky. Na základe špeciálnych vyšetrení budeme určovať presné miesto na oocyte pre vpich spermie pri ICSI, aby sme ochránili cytoskelet a organely oocytu pred možnou deštrukciou a predchádzali tak reprodukčným stratám. Súčasne zavádzame dynamické vyšetrenia spermií na správne časovanie oplodnenia pri IVF a na špeciálny postup výberu spermie na oplodnenie,“ uvádza jeden zo zakladateľov reprodukčnej medicíny na Slovensku a odborný garant Centra pre asistovanú reprodukciu Gyncare v Nitre MUDr. Miroslav Herman, PhD.

Na partneroch záleží

Ďalší rozmer nadštandardného prístupu k párom predstavuje komplexnosť služieb, ktorú vedia v centrách ponúknuť zásluhou spolupráce so spoľahlivými partnermi.

„Pre nás je dôležité to, aby všetky páry, ktoré k nám prídu, dostali len tie najlepšie a najkvalitnejšie služby na čo najvyššej možnej úrovni. Naším cieľom je, aby tieto služby boli poskytované komplexne a to, aby daný pár, ktorý navštívi naše centrum, mal možnosť absolvovať u nás konzultácie aj v odboroch genetiky, reprodukčnej imunológie, andrológie a taktiež v prípade záujmu aj psychologické poradenstvo, ktoré má pri riešení problému neplodnosti taktiež nezanedbateľnú úlohu,“ hovorí Ing. Peter Kalenčík, konateľ spoločnosti Gyncare, ktorá je súčasťou skupiny MEDIREX GROUP.

Na jednom mieste tak dostanú pacienti včasnú a komplexnú diagnostiku, ktorá umožní rýchlejšie začať efektívnu liečbu a pomôcť bezdetným párom k vytúženému šťastiu. Objavenie príčiny problému je spravidla prvým krokom k jeho vyriešeniu, preto v Gyncare venujú mimoriadnu pozornosť práve komplexnej diagnostike.

Z tohto hľadiska je veľkým prínosom aj to, že centrá sídlia v budove s modernými laboratóriami, čo značne urýchľuje spracovanie vzoriek a doručenie výsledkov laboratórnych vyšetrení. Na základe vzájomnej kooperácie laboratóriá zavádzajú do praxe najmodernejšie vyšetrenia slúžiace pre potreby centier Gyncare, či už v genetike, ale aj v iných odboroch laboratórnej medicíny.

Každý pár je jedinečný

Odborníci pristupujú ku každému páru individuálne. Spoločne hľadajú tú najlepšiu cestu. V súčasnosti už vedia pomôcť stále väčšiemu percentu neplodných párov mať vlastné dieťa. Je však dôležité, aby riešenie neodkladali a navštívili centrum skoro, kým je ešte šanca.

   Ak si chcete dohodnúť bezplatnú konzultáciu alebo máte na nás otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára.

  Zvoľte mesto
  Gyncare KOŠICEGyncare NITRA  Informácie o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

   Ak si chcete dohodnúť bezplatnú konzultáciu alebo máte na nás otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára.

   Zvoľte mesto
   Gyncare KOŠICEGyncare NITRA   Informácie o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

   X

   Oslávte s nami 20. narodeniny

   V rámci našich osláv sme pre vás pripravili špeciálnu ponuku platnú po celý rok 2021.

   Chcem vedieť viac