Blog

Vďaka výnimočnému embryoskopu sme o krok vpred v liečbe IVF

Už viac ako mesiac pracujeme v Gyncare s novým time-lapsovým systémom EmbryoScope+. Ten nám pomáha dosahovať lepšie výsledky v liečbe neplodnosti aj vďaka špeciálnemu systému hodnotenia embryí.

Dosiahnutie želaného tehotenstva v rámci liečby neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie je cieľom každého páru, ktorý liečbu neplodnosti podstupuje, ale rovnako aj cieľom odborníkov našich centier. Mieru úspešnosti liečby výrazne ovplyvňuje kvalita embrya, ktoré pacientke pri umelom oplodnení vložíme do maternice.

Šetríme pacientke čas, vhodné embryo vyberieme skôr

Na to, aby sme získali kvalitné zdravé embryo na transfer alebo mrazenie, má vplyv viacero faktorov. Okrem kvality vajíčok a spermií, ktoré sú dané biologickými špecifikami liečeného páru, sú jedným z týchto faktorov aj optimálne podmienky počas kultivácie v embryologickom laboratóriu. Tie zabezpečujú jednak kvalitné kultivačné médiá, a jednak v dnešnej dobe špičkové inkubátory udržiavajúce stabilnú teplotu, vlhkosť a špecifickú atmosféru.  

Dôležitým krokom celého procesu IVF je vybrať z dostupných embryí páru to najvhodnejšie na prenos do maternice. „Tak, ako nie každé vajíčko je schopné oplodnenia, tak nie každé oplodnené vajíčko sa dovyvíja do vhodného štádia, a tiež nie každé z embryí, ktoré sa do optimálneho štádia dovyvíjajú, nemusí dať základ úspešnému tehotenstvu. Preto sa snažíme na prenos do maternice vybrať čo najpotentnejšie embryo, u ktorého je najvyššia šanca na jeho správny vývoj. Pri výbere embrya embryológ zohľadňuje množstvo faktorov. Je to veľmi dôležitý krok celého procesu in vitro fertilizácie. Každý neúspešný embryotransfer je totižto pre liečený pár veľká stresová a emocionálna záťaž. Nehovoriac o finančnej a časovej náročnosti. Preto je naším cieľom dosiahnuť úspešné tehotenstvo čo najskôr. V našich centrách tak neváhame investovať do technológií zabezpečujúcich tieto výhody pre embryá našich pacientov.,“ hovorí doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA., medicínska riaditeľka centra Gyncare.

Najnovším prírastkom v košickom Gyncare je EmbryoScope+. V súčasnosti patrí medzi najkvalitnejšie time-lapsové systémy. Už od prvých okamihov práce s ním sa o tom presvedčili aj naše embryologičky. Je výnimočný vo viacerých oblastiach.   

Dopraje vášmu budúcemu dieťatku najlepšie podmienky na vývoj


Väčšina inkubátorov zaisťuje embryám počas celej doby vývoja také kultivačné podmienky, aké sú čo najviac podobné prostrediu maternice. EmbryoScope+ je unikátny v tom, že sa kultivačné prostredie po otvorení dvierok rýchlo obnovuje vďaka systému malých inkubačných komôrok. Ich kruhové usporiadanie umožní vybrať konkrétnu kultivačnú misku bez toho, aby sme ovplyvnili prostredie tých  ostatných. V reálnom živote je totižto inkubátor predsa len treba občas otvárať. Pri každom otvorení dvierok sa atmosféra vo vnútri mierne naruší. Vďaka tomuto systému komôrok je narušenie podmienok pre embryá vo vnútri embryoskopu naozaj minimálne.

Všetky podstatné momenty vývoja embryí zachytí kamera

Čo je však ešte dôležitejšie, vďaka zabudovanej kamere dokáže prístroj sledovať vývoj embryí bez toho, aby sme ich museli vyberať z inkubátora, kontrolovať pod štandardným mikroskopom a zbytočne narúšať ich optimálne podmienky. EmbryoScope+ teda embryológ otvára naozaj len vtedy, keď do neho potrebuje umiestniť, alebo naopak vybrať niektoré z embryí.

EmbryoScope+ využíva vysokokvalitnú optiku a získava snímky každého jednotlivého embrya samostatne. Poskytuje časozberné mikroskopické snímky až v 11 ohniskových rovinách, teda v 11 rovinách sledovaného embrya. Výsledkom je špičková kvalita obrazu, ktorá zaistí embryológovi možnosť naozaj detailného zhodnotenia embrya. 

Časozberná videoslučka, ktorú kamera následne vytvára, umožňuje sledovanie delenia embrya v čase – vznik prvojadier z vajíčka a spermie, čas prvého rozdelenia buniek, pomer veľkosti jednotlivých buniek, pravidelnosť delenia a množstvo ďalších morfokinetických znakov. Túto slučku si embryológ vie kedykoľvek prehrať a tak naozaj prísne vyhodnotiť perspektívu embrya. „Všetky takto získané informácie sú pre nás nesmiernou devízou,“ hovorí Bc. Dominika Remešová, DiS., senior embryologička v Gyncare. Ak by embryológovia v laboratóriu tento prístroj nemali, veľká časť týchto informácií o embryu by bola nezískateľná. Eventuálne by sa tieto informácie mohli získať len za cenu opakovaného vyberania embryí z inkubátora, čo by už mohlo na embryá pôsobiť negatívne.

„Ďalšie oko“ pomôže odlíšiť víťazné embryá od tých, ktoré by nemali šancu

S výberom embryí pre umelé oplodnenie nám pri EmbryoScope+ pomáha nástroj na podporu rozhodovania KIDScore. V jednoduchej reči ide o porovnanie delenia každého jedného embrya (jeho morfokinetických znakov) so svetovou databázou embryí, u ktorých je už známe, či viedli k úspešnému tehotenstvu,“ dopĺňa doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA. Na základe jednotlivých zadefinovaných parametrov delenia embrya tak systém vyhodnotí, ktoré embryo je z porovnania so svetovou databázou najviac perspektívne, a teda ktoré by sme mali uprednostniť na transfer do maternice.  Okrem našich špičkových embryológov tak na delenie embryí dohliada ešte akési ďalšie oko, čo je pre takúto zodpovednú prácu naozaj veľmi dôležité. Je to jeden z ďalších krokov, ktoré dokážu minimalizovať chybu ľudského faktora.

Väčšia kapacita znamená viac ošetrených pacientiek

EmbryoScope+ má najväčšiu kapacitu zo všetkých dostupných time-lapsových systémov. Môže z neho súčasne profitovať viac pacientiek, čo nás nesmierne teší, pretože už teraz je o neho veľký záujem. Prínosným pre našu prácu je aj nový systém označovania čiarovými kódmi jedinečnými pre každú pacientku. 

Nový EmbryoScope+ dáva našim pacientkam šancu, že ich IVF cyklus môže byť úspešnejší vďaka informáciám, ktoré dokáže poskytnúť k zlepšeniu procesu rozhodovania.

Je k dispozícii v košickom centre asistovanej reprodukcie Gyncare. Viac informácií vám poskytne náš personál.

Za 20 rokov sme pomohli tisíckam párov splniť si svoj sen o dieťati.

Objednajte sa na konzultáciu a pomôžeme aj vám.

Radi vás privítame v našich priestoroch centra asistovanej reprodukcie Gyncare v Nitre alebo Košiciach

Objednať konzultáciu 0800 300 000 / Po-Pia: 7.30-15.300800 300 000 Po-Pia: 7.00-15.30 Objednať konzultáciu
Gyncare logo
Je nám ľúto, web gyncare.sk nie je možné prezerať cez váš internetový prehliadač.

Pravdepodobne používate už nepodporovanú verziu. Z tohto dôvodu vám odporúčame nainštalovať si najnovšiu verziu Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox. Prostredníctvom týchto prehliadačov si užijete náš web v celej kráse.

stiahnuť prehliadač google chrome
Gyncare Vyhľadávanie