Darovanie vajíčok

Prečo darovať vajíčka

Dieťa je najväčším darom. Ak sa však prírode nedarí, stáva sa túžba po vlastnom dieťatku veľkou skúškou odvahy a vytrvalosti. Darovaním svojich vajíčok môžete pomôcť párom, ktoré by inak nemohli mať vlastné dieťa. Zároveň sa dozviete viac o svojom reprodukčnom zdraví, keďže pre zaradenie do darcovského programu je nutné absolvovať genetické testy, testy na pohlavne prenosné choroby či testy ovariálnej rezervy.

Kto môže darovať vajíčka

Na Slovensku je darovanie vajíčok anonymné, legálne, dobrovoľné a bezplatnéAnonymita je obojstranná. Vy sa nedozviete, komu sme vajíčka poskytli a príjemkyňa vajíčok sa nedozvie, kto jej ich daroval. Centrum pre asistovanú reprodukciu Gyncare vypláca darkyniam po úspešnom darovaní vajíčok finančnú kompenzáciu za čas a náklady vo výške 1 000 €.

 

CHCEM SA STAŤ DARKYŇOU

 

Všetky podmienky darovania vajíčok upravuje Legislatíva Slovenskej republiky:

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti uvádza, že pre umelé oplodnenie ženy je možné použiť zárodočné bunky darované anonymným darcom – darkyňou. Anonymná darkyňa môže byť iba žena, ktorá je vo veku 19 až 34 rokov. Anonymná darkyňa nesmie byť osoba zbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony.

Poskytovateľ, ktorý je oprávnený vykonávať metódy a postupy asistovanej reprodukcie, je povinný zaistiť zachovanie vzájomnej anonymity anonymnej darkyne a neplodného páru a anonymity anonymnej darkyne a dieťaťa narodeného z asistovanej reprodukcie.

Poskytovateľ, ktorý vykonal posúdenie zdravotnej spôsobilosti anonymnej darkyne je povinný údaje o zdravotnom stave darkyne uchovať po dobu 30 rokov od vykonaného umelého oplodnenia a na základe písomnej žiadosti poskytnúť neplodnému páru alebo dospelej osobe narodenej z asistovanej reprodukcie informáciu o zdravotnom stave anonymnej darkyne.

Za odber zárodočných buniek nevzniká darkyni nárok na finančnú ani inú úhradu. Poskytovateľ hradí anonymnej darkyni iba účelne, hospodárne a preukázateľne vynaložené výdaje spojené s darovaním zárodočných buniek.

 

Ak sa chcete stať darkyňou, overte si, či spĺňate nasledovné podmienky:

 • Vek od 19 do 34 rokov,
 • Bez závažných ochorení,
 • BMI (body mass index) maximálne 28,
 • Minimálne dosiahnuté vzdelanie: stredná škola s maturitou.

Postup pri darovaní vajíčok

 1. Ak sa rozhodnete pomôcť, stačí zavolať do centra v KOŠICIACH na číslo 0908 297 710 alebo do centra v NITRE na číslo 0918 734 051.
  Rovnako tak môžete vyplniť dotazník pre darkyňu.
 2. Naše IVF koordinátorky si s vami dohodnú termín stretnutia.
 3. Po vstupnej konzultácii absolvujete v našom centre nasledovné vyšetrenia:
 • Základné gynekologické a ultrazvukové vyšetrenie
 • Vyšetrenie infekčných a pohlavne prenosných chorôb z krvi
 • Konzultáciu s klinickým genetikom
 • Dotazník osobnej a rodinnej zdravotnej anamnézy

V prípade, že splníte všetky podmienky, budete zaradená do programu darovania vajíčok. Celý proces od vyplnenia dotazníka po odber vajíčok trvá priemerne 3 – 4 mesiace.

 

VYPLŇTE FORMULÁR PRE DARKYNE

Proces darovania vajíčok

 1. Darovaniu vajíčok predchádza stimulácia vaječníkov, ktorá trvá približne 10 dní.
 2. Hormonálne injekcie si aplikujete sama podľa lekárom presne stanoveného protokolu. Ich podávanie vám podrobne vysvetlí naša zdravotná sestra.
 3. Počas obdobia stimulácie podstúpite folikulometriu (ultrazvukové vyšetrenie), pri ktorom sa sleduje rast vašich folikulov (dutinka, ktorá obsahuje vajíčko). Podľa výsledkov určíme deň odberu vajíčok.
 4. Odber vajíčok je ambulantný výkon, ktorý sa vykonáva v krátkodobej anestézii a trvá približne 10 minút.
 5. Dve hodiny po zákroku odchádzate v sprievode dospelej osoby domov.
 6. Nasledujúci deň pokračujete vo svojom bežnom živote.

 

Radi by ste sa stali darkyňou vajíčok?

Po odoslaní  vyplneného dotazníka vás bude kontaktovať naša IVF koordinátorka a objedná vás na prvú návštevu do nášho centra, na ktorej vám podrobne vysvetlíme princíp darovania vajíčok a zodpovieme na všetky vaše otázky. Táto návšteva vás k ničomu nezaväzuje. Vaše rozhodnutie pre darovanie vajíčok je slobodné a dobrovoľné.

Pravdepodobnosť vzniku komplikácií je nízka, ale je potrebné, aby ste boli o nich informovaná.  Najčastejšou možnou komplikáciou je hyperstimulačný syndróm, pri ktorom vaječníky reagujú na liečbu nadmerne. Môžete pociťovať mierne bolesti v podbrušku alebo mať pocit nafúknutia. Krátko po odbere vajíčok môžete po vpichu ihly mierne krvácať z pošvy. Prevažná väčšina pacientiek však nemá žiadne ťažkosti. Darkyňami vajíčok sú najčastejšie mladé ženy, ktoré hneď nasledujúce dni po odbere vajíčok bez problémov fungujú vo svojom bežnom živote.

 


Liečba darovanými vajíčkami

Liečba neplodnosti metódou darovania vajíčok je pre každý liečený pár veľmi náročná. Napriek tomu, že prináša veľkú emočnú a citovú záťaž, ponúka reálnu šancu mať deti aj párom, ktoré by bez jej využitia nemali žiadnu šancu.

Darovanie vajíčok patrí medzi veľmi úspešné metódy liečby neplodnosti. Darovanie vajíčok je v Slovenskej republike legálne, dobrovoľné a bezpečné a je založené na princípe anonymity medzi darkyňou a príjemkyňou. Podmienka veku žien príjemkýň u nás nie obmedzená zákonom, etickou hranicou je však vek 50 rokov.

 

Pre koho je liečba určená

Niektoré ženy nemajú šancu otehotnieť s vlastnými vajíčkami. Môže sa to stať v prípade, že žena:

 • neprodukuje vlastné vajíčka,
 • neprodukuje kvalitné vajíčka,
 • je prenášačkou dedičného ochorenia.

 

Liečba darovanými vajíčkami, spermiami, embryami

Liečbu darovanými pohlavnými bunkami (vajíčkami, spermiami), embryami, môže absolvovať podľa platnej slovenskej legislatívy iba žena, ktorá má partnera. Pre ženu – príjemkyňu nie je legislatívne vytýčená horná veková hranica ale centrum asistovanej reprodukcie Gyncare z etických dôvodov akceptuje hornú vekovú hranicu pre pacientku, ktorá takúto liečbu podstupuje vek nedovŕšených 52 rokov. Pacientka musí mať dobrý zdravotný stav, ktorý jej dovoľuje donosiť a porodiť dieťatko.

CHCEM SA STAŤ PRÍJEMKYŇOU

 

Kto sú darkyne vajíčok

Darkyne sú mladé ženy do 34 rokov, ktoré sa prihlásia do nášho centra a chcú pomôcť iným ženám. Každá darkyňa musí mať minimálne stredoškolské vzdelanie. Zvyčajne ide o univerzitné študentky alebo matky, ktoré už deti majú a touto cestou chcú pomôcť neplodným párom. Všetky darkyne sú starostlivo vyberané pre zaistenie čo najkvalitnejších vajíčok.

Všetky darkyne musia spĺňať prísne kritériá pre darovanie vajíčok a musia prejsť gynekologickým, genetickým a endokrinologickým vyšetrením. Opakovane musia mať negatívne výsledky prenosných infekčných chorôb (HIV, hepatitída B, C, syphilis). V rodinnej anamnéze darkyne sa nesmú vyskytovať žiadne vrodené a genetické vývojové vady. Do programu darovania sú zaradené iba darkyne, ktoré všetky tieto vyšetrenia absolvujú s negatívnym výsledkom.

Často kladené otázky

 

Priebeh liečby darovanými vajíčkami

 1. Po stimulácii vaječníkov darkyne a odbere zrelých vajíčok, sú vajíčka oplodnené spermiami partnera príjemkyne. Použité môžu byť čerstvé ako aj zmrazené spermie. Po niekoľkodňovej kultivácii sú všetky vhodné embryá zmrazené.
 2. Prenos samotného embrya prebehne vo vašom prirodzenom cykle v deň, ktorý je zosúladený s dňom vývoja embrya a dňom fázy vášho menštruačného cyklu. V druhej polovici cyklu, po ovulácii, začnete užívať tehotenské hormóny gestagény, ktoré pripravia sliznicu maternice na uhniezdenie embya/í.
 3. Po prenose pokračujete v užívaní gestagénov (10 – 14 dní) až do vykonania testu z krvi na hladinu tehotenského hormónu hCG.

 

Garancia liečby

Vhodnú darkyňu vyberáme na základe požiadaviek príjemkyne (výška, váha, farba vlasov a očí, vzdelanie). Rešpektujeme súlad krvnej skupiny a Rh faktoru darkyne a príjemkyne.

Každá príjemkyňa môže očakávať minimálne 6 zrelých oocytov vysokej kvality pripravených na transfer. Na základe odporúčaní lekára sa liečený pár môže rozhodnúť, koľko oocytov bude transferovaných. Zvyšné oocyty sa zmrazia a ostávajú pre príjemkyňu kryokonzervované na ďalšie použitie.

Kontakt

  Ak si chcete dohodnúť bezplatnú konzultáciu alebo máte na nás otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára.

  Zvoľte mesto
  Gyncare KOŠICEGyncare NITRA


  Informácie o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

   Ak si chcete dohodnúť bezplatnú konzultáciu alebo máte na nás otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára.

   Zvoľte mesto
   Gyncare KOŠICEGyncare NITRA


   Informácie o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

   X

   Oslávte s nami 20. narodeniny

   V rámci našich osláv sme pre vás pripravili špeciálnu ponuku platnú po celý rok 2021.

   Chcem vedieť viac