V sobotu 26. októbra sa konala v Košiciach veľká konferencia zameraná na ženské zdravie a prevenciu. Hlavnou myšlienkou bolo…