V centrách Gyncare aj naďalej poskytujeme celé spektrum služieb. Zhoršujúca sa epidemiologická situácia nás však nenecháva…